ประชาสัมพันธ์กิจกรรมไอทีของท่าน

เงื่อนไขการประชาสัมพันธ์กิจกรรมไอทีของท่านในเว็บไซต์สมาคมฯ และเครือข่าย

  1. ผู้ประชาสัมพันธ์ต้องเป็นสมาชิกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
  2. กิจกรรมที่ต้องการประชาสัมพันธ์ต้องเป็นกิจกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับวงการไอที
  3. ในกรณีที่กิจกรรมนั้นมีค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้จัดกิจกรรมจะต้องมีส่วนลดพิเศษให้กับสมาชิกของสมาคมฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทรศัพท์ 0 2251 3090 หรืออีเมล support at webmaster.or.th

โครงการปัจจุบัน

 โครงการจิบกาแฟ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นเยาว์