สมาชิกและสิทธิประโยชน์


การสมัครสมาชิกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

 

 

สมาชิกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยมี 2 ประเภท ดังนี้

 

1.สมาชิกประเภทบุคคล

2.สมาชิกประเภทองค์กร

 


 

     สมาชิกประเภทบุคคล แบ่งเป็น

           - สมาชิกประเภทบุคคลแบบรายปี  อัตราค่าสมัครสมาชิก 200 บาทต่อปี
           - สมาชิกประเภทบุคคลตลอดชีพ  อัตราค่าสมัครสมาชิก 2,000 บาทตลอดชีพ
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
   1.รับข่าวสารเกี่ยวกับวงการอินเทอร์เน็ตทั้งในและนอกประเทศผ่านทางจดหมายข่าวของสมาคม
   2.ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานสัมมนาที่สมาคมจัดขึ้นก่อนใคร หากเป็นงานสัมมนาที่มีค่าใช้จ่าย สมาชิกจะได้รับส่วนลดพิเศษ (เข้าร่วมงานจิบกาแฟ ฟรี)
   3.ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคม
   4.สมาชิกที่มีกิจการของตนเอง อาจส่งข้อความเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจการ ในเชิงสร้างสรรค์สังคม ลงในเว็บไซต์ของสมาคมได้
   5.เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางสมาคม รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ที่ทำเว็บไซต์ของเมืองไทย ร่วมปรึกษาหารือและพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกด้วยกัน
   6.ร่วมสร้างสรรค์ สังคม และวงการอินเทอร์เน็ตของเมืองไทยร่วมกัน
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิก
   1.ใบสมัครสมาชิกประเภทบุคคล
   2.สำเนาบัตรประชาชน
   
 

     สมาชิกประเภทองค์กร แบ่งเป็น

           - สมาชิกประเภทองค์กรขนาดเล็ก(ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท)  อัตราค่าสมัครสมาชิก 3,000 บาทต่อปี
           - สมาชิกประเภทองค์กรขนาดใหญ่(ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทขึ้นไป)  อัตราค่าสมัครสมาชิก 10,000 บาทต่อปี
 
สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
   1.รับข่าวสารเกี่ยวกับวงการอินเทอร์เน็ตทั้งในและนอกประเทศผ่านทางจดหมายข่าวของสมาคม
   2.ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานสัมมนาที่สมาคมจัดขึ้นก่อนใคร หากเป็นงานสัมมนาที่มีค่าใช้จ่าย สมาชิกจะได้รับส่วนลดพิเศษ (เข้าร่วมงานจิบกาแฟ ฟรี)
   3.ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคม
   4.สมาชิกที่มีกิจการของตนเอง อาจส่งข้อความเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจการ ในเชิงสร้างสรรค์สังคม ลงในเว็บไซต์ของสมาคมได้
   5.เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางสมาคม รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ที่ทำเว็บไซต์ของเมืองไทย ร่วมปรึกษาหารือและพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกด้วยกัน
   6.ร่วมสร้างสรรค์ สังคม และวงการอินเทอร์เน็ตของเมืองไทยร่วมกัน
   7.สามารถสอบถามข้อสงสัย หรือ ปรึกษาปัญหาต่างๆ ในเชิงลึก ผ่านทาง Facebook Group ของสมาคม ที่จะเปิดให้เฉพาะสมาชิกแบบองค์กรเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละคำถามสมาชิกแต่ละราย ไม่ได้ปะปน และเปิดเผยกับสมาชิกแบบอื่นๆ ทั่วไป ซึ่ง Facebook Group นี้จะมีผู้ดูแลและติดตามการตอบคำถามอย่างสม่ำเสมอ
   8.สามารถปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ต่างๆ กับผู้เชี่ยวชาญของสมาคมฯ ผ่านทางอีเมล์ Support@webmaster.or.th
   9.ติดโลโก้ขององค์กรบนหน้าเว็บไซต์ของสมาคม
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิก
   1.ใบสมัครสมาชิกประเภทองค์กร
   2.สำเนาบัตรประชาชนของตัวแทน 3 ท่าน
   3.หลักฐานทุนจดทะเบียนของบริษัท
 

 

วิธีการสมัครสมาชิก/ต่ออายุสมาชิกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย   

  1.ดาวน์โหลดใบสมัคร / ต่ออายุ

        - ใบสมัครสมาชิกประเภทบุคคล

        - ใบสมัครสมาชิกประเภทองค์กร

 
  2.โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
ไทยพาณิชย์ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ออมทรัพย์ พารากอน 218-245601-4

  3.ส่ง e-mail พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครมาที่

  e-mail : info@webmaster.or.th (อีเมล์ในการส่งจะต้องตรงกับอีเมล์ที่กรอกในใบสมัครเท่านั้น)
  โดยแนบเอกสารดังนี้
        - หลักฐานการโอนเงิน
        - ใบสมัครสมาชิก
        - สำเนาบัตรประชาชนที่ลงนามรับรองสำเนาแล้ว
        - หลักฐานทุนจดทะเบียนของบริษัท(เฉพาะสมาชิกประเภทองค์กร)
 

 

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่่

ผู้ประสานงานสมาคม : คุณจิดาภา 098-552-3561

หรือ info@webmaster.or.th
 
 
 
 
 
 

 

โครงการปัจจุบัน

 โครงการจิบกาแฟ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นเยาว์