รายนามสมาชิกวิสามัญ

ชื่อ นามสกุล เว็บไซต์ สมาชิกบุคคล: Facebook Account สมาชิกบุคคล: Flickr Account สมาชิกบุคคล: Twitter Account สมาชิกบุคคล: ตำแหน่ง สมาชิกบุคคล: ที่อยู่ สมาชิกบุคคล: ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ สมาชิกบุคคล: รหัสบัตรประชาชน สมาชิกบุคคล: วันต่ออายุครั้งล่าสุด สมาชิกบุคคล: วันเกิด สมาชิกบุคคล: หมายเลขสมาชิก สมาชิกบุคคล: อีเมล์สำรอง สมาชิกบุคคล: เบอร์โทรฯ มือถือ E-mail
ณิชาภัทร สุวรรณเสวี 3100602087892 08/28/2011 08/28/2011 1119 0814250742 nichaphatskincare@gmail.com
ยงยุทธ ไชยพร 0 08/28/2011 08/28/2011 1120 0 yongyuth@massmarketing.co.th
ชาลิสา สัจยากร 1100400370104 08/28/2011 08/28/2011 1121 0876700602 cchalissa@gmail.com
พิริยา วังกานต์ 1101400100612 08/28/2011 08/28/2011 1122 0891083554 ploywitch@gmail.com
ณัฏฐา อัศวเลิศสรร 1101200187609 08/28/2011 08/28/2011 1123 0819263003 a.nuttha39@gmail.com
ลลิ่ว อังสกุลวงศ์ 3100800321506 08/28/2011 08/28/2011 1124 0816573009 laliew@yahoo.com
วชภณ ภัทรเหล่าตระกูล 1100900399578 08/28/2011 08/28/2011 1125 0867678952 v2gun76@hotmail.com
อดุลย์ พูลวิเชียร 3102101476561 08/28/2011 08/28/2011 1126 0818542945 adulk9@gmail.com
นุชรี ทองทั้งวงศ์ 3102101355722 08/28/2011 08/28/2011 1127 0868965544 nuch@lumamagic.com
ชัยมงคล มังคละทน 1340700172233 08/28/2011 08/28/2011 1128 0860728989 pyo@sanook.com
สิริจิตร ไร่สุขสิริ 0 08/28/2011 08/28/2011 1129 0865664888 zaazii2002@yahoo.com
โอภาส จำนงค์ 0 08/28/2011 08/28/2011 1130 0841466636 patogreen@hotmail.com
พรวิไล ตันตระรุ่งโรจน์ 3101403197338 08/28/2011 08/28/2011 1131 0895005224 tuinuika@yahoo.com
สิปปวิชญ์ วรรณสุศร 0 08/28/2011 08/28/2011 1132 0 v_sippavit@hotmail.com
ธนกฤต ทีฆไพศาล 0 08/28/2011 08/28/2011 1133 0892351717 theekapaisan@gmail.com
จิรภาส คลังเปรมจิตต์ 3100400746429 08/28/2011 08/28/2011 1155 0819852835 drnui_1994@hotmail.com
วาริน ตนัยอัชคมาวุฒิ 3100400058549 08/28/2011 08/28/2011 1134 0869041591 varin47@hotmail.com
กัณณารัตน์ ตั้งสุจริตวิจิตร 3100800850479 08/28/2011 08/28/2011 1137 0891717011 patcharaporn.buasuwan04@gmail.com
อัญนา แจสิริ 0 08/28/2011 08/28/2011 1138 0832711142 anna_goldenhorse@yahoo.com
กัณทรัต สังข์มาลี 5110100031480 08/28/2011 08/28/2011 1139 0814989939 info@sintechinstrument.com

โครงการปัจจุบัน

 โครงการจิบกาแฟ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นเยาว์