รายนามสมาชิกวิสามัญ

ชื่อ นามสกุล เว็บไซต์ สมาชิกบุคคล: Facebook Account สมาชิกบุคคล: Flickr Account สมาชิกบุคคล: Twitter Account สมาชิกบุคคล: ตำแหน่ง สมาชิกบุคคล: ที่อยู่ สมาชิกบุคคล: ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ สมาชิกบุคคล: รหัสบัตรประชาชน สมาชิกบุคคล: วันต่ออายุครั้งล่าสุด สมาชิกบุคคล: วันเกิด สมาชิกบุคคล: หมายเลขสมาชิก สมาชิกบุคคล: อีเมล์สำรอง สมาชิกบุคคล: เบอร์โทรฯ มือถือ E-mail
สุชาติ มาลาล้ำ

-

-

- 01/09/2007 07/12/2011 570 - chart.maalaa@gmail.com
ปรีดา สินนนทกุล

-

-

- 01/09/2007 07/12/2011 571 - no_email_87@webmaster.or.th
กิตติชัย สุวรรณศรี

-

-

- 04/25/2009 07/12/2011 572 - kittichai_suwan@hotmail.com
รัชตินันท์ บริดเจอร์

www.rattinanbridger.com

-

- 06/09/2007 07/12/2011 574 - pansastore@gmail.com
พัฒนี แย้มมณฑาษา

-

-

- 06/09/2007 07/12/2011 575 - s_puttanee@yahoo.com
ธวัชชัย เอกเสถียร

-

-

- 06/09/2007 07/12/2011 576 - tawat007@gmail.com
มโนช เมธิยนนท์

-

-

- 06/09/2007 07/12/2011 577 - manoch55@hotmail.com
นรพล ดีช่วย

-

-

- 01/09/2007 07/12/2011 578 - yod1498@yahoo.com
รอิงค์เยี่ยม ชลวิจิตร

thai-canada.or.th

-

- 06/19/2007 07/12/2011 586 - pat@thai-canada.or.th
พิชญ ช้างศร

www.nationmultimedia.com

-

- 06/18/2007 07/12/2011 592 - pichaya@nationgroup.com
สุพัตรา วรัญญ

www.profilephotolibrary.com

-

- 06/19/2007 07/12/2011 595 - supattra.v@profilephotolibrary.com
ราเมศ โสดารัตน์

www.dusitecom.com

-

- 11/15/2008 07/13/2011 654 - ceo@dusitecom.com
อุทัยวรรณ แจ้งศรี

www.thaisnews.com

-

- 10/27/2007 07/13/2011 658 - khunid@yahoo.com
เสริมสันติ สามา

www.wanghinisland.com

-

- 10/27/2007 07/13/2011 659 - serm_service@hotmail.com
ปณิธิ เอี่ยมกิจ

www.siamlocalnews.com

-

- 09/26/2007 07/13/2011 660 - ball@siamlocalnews.com
กล้า ตั้งสุวรรณ

www.duocare.tv

-

- 09/26/2009 07/13/2011 661 - kla@duocore.tv
ประจักษ์ ธัญวิรภาพ

www.thaidphoto.com

-

- 09/26/2009 07/13/2011 668 - webmaster@thaidphoto.com
อิทธพร คณะเจริญ

www.tmc.or.th

-

- 09/26/2009 07/13/2011 669 - ittaporn@gmail.com
ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

www.thairath.co.th

-

- 09/26/2009 07/13/2011 672 - chavaron@inet.co.th
ฐิติวัฒน์ พงษ์พรม

www.centralmedic.com

-

- 09/26/2009 07/13/2011 673 - kowa2004@hotmail.com

โครงการปัจจุบัน

 โครงการจิบกาแฟ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นเยาว์