รายนามสมาชิกวิสามัญ

ชื่อ นามสกุล เว็บไซต์
สุชาติ มาลาล้ำ

-

ปรีดา สินนนทกุล

-

กิตติชัย สุวรรณศรี

-

รัชตินันท์ บริดเจอร์

www.rattinanbridger.com

พัฒนี แย้มมณฑาษา

-

ธวัชชัย เอกเสถียร

-

มโนช เมธิยนนท์

-

นรพล ดีช่วย

-

รอิงค์เยี่ยม ชลวิจิตร

thai-canada.or.th

พิชญ ช้างศร

www.nationmultimedia.com

สุพัตรา วรัญญ

www.profilephotolibrary.com

ราเมศ โสดารัตน์

www.dusitecom.com

อุทัยวรรณ แจ้งศรี

www.thaisnews.com

เสริมสันติ สามา

www.wanghinisland.com

ปณิธิ เอี่ยมกิจ

www.siamlocalnews.com

กล้า ตั้งสุวรรณ

www.duocare.tv

ประจักษ์ ธัญวิรภาพ

www.thaidphoto.com

อิทธพร คณะเจริญ

www.tmc.or.th

ชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

www.thairath.co.th

ฐิติวัฒน์ พงษ์พรม

www.centralmedic.com

โครงการปัจจุบัน

โครงการ SpeedTest โครงการปัญญาไทย โครงการจิบกาแฟ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นเยาว์