รายนามสมาชิกสามัญ

หมายเลขสมาชิก ชื่อ นามสกุล สมาชิกบุคคล: Facebook Account สมาชิกบุคคล: Flickr Account สมาชิกบุคคล: Twitter Account สมาชิกบุคคล: ตำแหน่ง สมาชิกบุคคล: ที่อยู่ สมาชิกบุคคล: ปัจจุบันทำงานอยู่ที่ สมาชิกบุคคล: รหัสบัตรประชาชน สมาชิกบุคคล: วันต่ออายุครั้งล่าสุด สมาชิกบุคคล: วันเกิด สมาชิกบุคคล: หมายเลขสมาชิก สมาชิกบุคคล: อีเมล์สำรอง สมาชิกบุคคล: เบอร์โทรฯ มือถือ สมาชิกบุคคล: เว็บไซต์ ( ใส่ได้มากกว่าหนึ่ง ) E-mail
1165 อรรถวิทย์ จูกระจ่าง Direct Marketing sodsod.com 1160100073368 03/06/2012 03/06/2012 1165 0891727190

, www.sodsod.com

attawit.bnn@gmail.com
1166 อนันท์ ตีระบูรณะพงษ์ Digital Media Manager Fameline 3100503400347 03/06/2012 03/06/2012 1166 0866667070

, www.fameline.co.th

superoyo@gmail.com
1168 เกรียงไกร รัชตารุขยนันต์ MD Thaiload.com 3102002463976 03/06/2012 03/06/2012 1168 0850589999

, www.thaiload.com

ood@thaiload.com
1169 วีรภัทร สุมนารถ baoweee weerapat กรรมการผู้จัดการ บริษัท เว็บเซอร์วิส จำกัด 3480500690287 04/17/2012 03/20/1982 1169 info@webservice.co.th 0870037200

www.webservice.co.th

,

www.thaischool.in.th

weerapat@live.com
1171 เอกลักษณ์ เพชรชัยทอง 1930700031685 05/30/2012 07/01/1986 1171 0819002223

, www.itdnake.com

akekalak@me.com
1172 ปฐมวรรณ ชิตสุข 1129900117970 09/22/2012 06/24/1991 1172 0814978824 omelette_91@hotmail.com
1173 ปุญญภัคร จินปัญญาเมธ - 05/30/2012 01/25/1973 1173 -

, www.succeedm.com

david_uppp@yahoo.com
1174 พิรุฬห์ ติราภิบาล http://www.facebook.com/iwebsmile @iwebsmile 1100700498301 05/30/2012 06/28/1986 1174 0804414317

www.iwebsmile.com

pirun@iwebsmile.com
1176 วัชระ วัชรรังสิมันต์ 1100400330153 05/30/2012 06/06/1988 1176 085925565 hero_bangbang@hotmail.com
1058 สุธัม ธรรมวงศ์ 1100800235271 05/30/2012 01/14/1986 1058 0865613100

, www.sutham.in.th

kodomo_goo@hotmail.com
1179 อภิเศรษฐ์ ใหม่จันทร์ 3559900021983 07/26/2012 03/15/1979 1179 0867005744

, www.condoallarea.com

apisade@gmail.com
1180 ธนากรณ์ ปลื้มวงศ์ 1539900135214 07/31/2012 01/21/1987 1180 086 592 0901

, www.techcom21.com

k_taro_fox@hotmail.com
706 ณัฐวัฒน์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา 3102300087204 07/31/2012 07/30/1979 706 086 508 6782

, www.hohoteam.com

hohoteam@gmail.com
1185 สว่าง ถนอม 3560500269980 09/13/2012 05/26/1982 1185 0871843622

, www.chiangraifocus.com

support@chiangraifocus.com
1186 จิรวัฒน์ หาญศิริวัฒนกิจ 1509900381606 09/25/2012 07/06/1986 1186 0899494000

, www.mobiledista.net

,

, www.thaidroidupdate.com

jirawat.h@kazekim.com
1188 ธงชัย กิติยานันทวงษ์ 1749900213914 09/25/2012 05/18/1990 1188 0867105561

, www.mypum.com

pumza@live.com
1189 พิสุทธิ์ สถาพรภูริศักดิ์ - 09/21/2013 09/25/2012 1189 pisuit@shripatum.com 0816840708

, www.shripatum.com

pisuit99@hotmail.co.th
1191 บารมี อำนาจสูง 1103700507442 09/25/2012 07/02/1991 1191 0837652737

, www.absolute.in.th

absolute_win@hotmail.com
1194 ธีรภัทร เกษสกุล 3100500931635 09/25/2012 01/04/2012 1194 0817749593

, www.teerapuch.com

teerapuch@hotmail.com
1197 ปฐมไท จงวัฒนาอุดม 1102700152627 09/25/2012 01/17/1992 1197 0846494042

, www.taitherine.blogspot.com

taization@gmail.com

โครงการปัจจุบัน

 โครงการจิบกาแฟ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นเยาว์