ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

 ตามที่สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.)  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ดำเนินงานเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม  และเสริมสร้างองค์ความรู้ ให้แก่ประชาชนและผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ให้ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการโทรคมนาคม

...read more

รูปบรรยากาศงานจิบกาแฟคนทำเว็บ

ผ่านไปแล้วอย่างอบอุ่นท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบายในงานจิบกาแฟคนทำเว็บสัญจร จ.เชียงใหม่ ที่สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยร่วมกับชมรมเว็บมาสเตอร์ & แอดมินภาคเหนือ ร่วมกันจัดขึ้นมาเป็นครั้งแรก เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันผลักดันให้ จ.เชียงใหม่ กลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่บริษัทด้านไอทีควรมาลงทุน ...read more

จิบกาแฟคนทำเว็บสัญจร จ.เชียงใหม่สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมกับชมรมเว็บมาสเตอร์ & แอดมินภาคเหนือ ขอเชิญชวนเว็บมาสเตอร์และผู้สนใจเข้าร่วมงานจิบกาแฟคนทำเว็บสัญจร จ.เชียงใหม่ หัวข้อ "ศักยภาพของเชียงใหม่กับการเปิดบริษัทไอที" ร่วมเสวนาเพื่อสร้างโอกาสด้านธุรกิจไอทีใน จ.เชียงใหม่ ให้เติบโตทัดเทียมกับกรุงเทพ

  ...read more

porpeanglife.comสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ทำหน้าที่สนับสนุนพัฒนาการระบบสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ยั่งยืน โดยในปี พ.ศ. 2550 ทาง สสส. ได้คิดพัฒนารูปแบบของการสื่อสารในประเด็น "สร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง" บนทางสื่อออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.porpeanglife.com

...read more

โครงการปัจจุบัน

โครงการ SpeedTest โครงการปัญญาไทย โครงการจิบกาแฟ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นเยาว์