ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

จิบกาแฟคนทำเว็บสัญจร จ.เชียงใหม่สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมกับชมรมเว็บมาสเตอร์ & แอดมินภาคเหนือ ขอเชิญชวนเว็บมาสเตอร์และผู้สนใจเข้าร่วมงานจิบกาแฟคนทำเว็บสัญจร จ.เชียงใหม่ หัวข้อ "ศักยภาพของเชียงใหม่กับการเปิดบริษัทไอที" ร่วมเสวนาเพื่อสร้างโอกาสด้านธุรกิจไอทีใน จ.เชียงใหม่ ให้เติบโตทัดเทียมกับกรุงเทพ

  ...read more

porpeanglife.comสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 ทำหน้าที่สนับสนุนพัฒนาการระบบสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ยั่งยืน โดยในปี พ.ศ. 2550 ทาง สสส. ได้คิดพัฒนารูปแบบของการสื่อสารในประเด็น "สร้างสุขภาวะที่ยั่งยืน ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง" บนทางสื่อออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.porpeanglife.com

...read more

ขอเรียนเชิญร่วมงาน แถลงข่าวเปิดตัว เครือข่ายพลเมืองสื่ออินเตอร์เน็ต และ เสวนาโต๊ะกลม เรื่อง "สิทธิพลเมืองเน็ต และ เสรีภาพสื่อออนไลน์: ปัญหา ข้อท้าทาย และทางออกที่ควรจะเป็น" จัดโดย เครือข่ายพลเมืองสื่ออินเตอร์เน็ต Thai Netizen Network ...read more

มาพร้อมกับลมหนาวและเรื่องราวการเดินทางก้าวเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่ของ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ในการมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมผ่านสื่อที่มี จนก่อให้เกิดเป็นปรากฏการณ์รายการสารคดีที่ได้รับความนิยม และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก รวมถึงข่าวสารเทคโนโลยีและอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ

...read more

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 (LOG FILE) และเข้าใจ พร้อมสนับสนุนการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  

...read more

โครงการปัจจุบัน

โครงการ SpeedTest โครงการปัญญาไทย โครงการจิบกาแฟ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นเยาว์