ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปีและจิบกาแฟคนทำเว็บ

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมงานจิบกาแฟคนทำเว็บหัวข้อ "Social Media Marketing การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยผู้บริโภค" ร่วมเสวนาเรื่องการตลาดแห่งยุค CHANGE ที่ทำให้ Barack Obama ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี และยังเป็นการตลาดที่ทำให้ภาพยนตร์เรื่อง "โหมโรง" มีรายได้ถึง 50 ล้านบาท ทั้งที่สัปดาห์แรกทำท่าจะเจ๊ง

...read more

 ตามที่สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.)  ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามมติของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ดำเนินงานเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม  และเสริมสร้างองค์ความรู้ ให้แก่ประชาชนและผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ให้ได้รับความเป็นธรรมในการใช้บริการโทรคมนาคม

...read more

รูปบรรยากาศงานจิบกาแฟคนทำเว็บ

ผ่านไปแล้วอย่างอบอุ่นท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบายในงานจิบกาแฟคนทำเว็บสัญจร จ.เชียงใหม่ ที่สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยร่วมกับชมรมเว็บมาสเตอร์ & แอดมินภาคเหนือ ร่วมกันจัดขึ้นมาเป็นครั้งแรก เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันผลักดันให้ จ.เชียงใหม่ กลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่บริษัทด้านไอทีควรมาลงทุน ...read more

จิบกาแฟคนทำเว็บสัญจร จ.เชียงใหม่สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมกับชมรมเว็บมาสเตอร์ & แอดมินภาคเหนือ ขอเชิญชวนเว็บมาสเตอร์และผู้สนใจเข้าร่วมงานจิบกาแฟคนทำเว็บสัญจร จ.เชียงใหม่ หัวข้อ "ศักยภาพของเชียงใหม่กับการเปิดบริษัทไอที" ร่วมเสวนาเพื่อสร้างโอกาสด้านธุรกิจไอทีใน จ.เชียงใหม่ ให้เติบโตทัดเทียมกับกรุงเทพ

  ...read more

โครงการปัจจุบัน

 โครงการจิบกาแฟ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นเยาว์