ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

เชิญสมาชิกสมาคมเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ฉบับที่
2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556
...read more

INET Young Webmaster Camp 6คุณเคยมีความคิดแบบนี้หรือไม่...? อยากเป็นนักออกแบบเว็บกราฟฟิคเท่ๆ, อยากเป็นนักพัฒนาโปรแกรมเด็ดๆบนเว็บไซต์, อยากสร้างเนื้อหาโดนๆบนเว็บไซต์ หรือแม่แต่อยากจะทำให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักโด่งดัง และสร้างรายได้มหาศาล ณ วันนี้เรามีวิธีการตอบสนอง "ความอยาก" ทั้งหลายเหล่านั้นแล้ว

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยและ บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด มหาชน ( INET ) ร่วมมือกันจัดค่ายตอบสนอง "ความอยาก" เหล่านั้นอีกครั้ง กับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์ ครั้งที่ 6" ( หรือ INET Young Webmster Camp ) ในวันที่ 17-19 ตุลาคม 2551 สำหรับนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นเว็บมาสเตอร์มืออาชีพ ได้ต่อยอดความรู้ของตนเพื่อเตรียมพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานในอนาคต ...read more

ความนำ

การเติบโตของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตทั่วโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้จำนวนโดเมนเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว

ในปัจจุบันมีจำนวนโดเมนทั้งสิ้นทั่วโลกมากกว่า 100 ล้านชื่อ การจดทะเบียนโดเมนภายใต้ gTLD (Generic Top Level Domain) นั้น สะดวก และรวดเร็ว เพียงแค่ชื่อต้องไม่ซ้ำกันหรือตัวสะกดต้องไม่เหมือนกัน นั่นคือชื่อหนึ่งๆ จะจดได้เพียงหนึ่งภายใต้ดอทเดียวกัน ...read more

โอเพ่นแคร์ ทีมโอเพ่นแคร์จัดประชุมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมใช้เครือข่ายฯ ซึ่งเป็นเครือข่ายเตือนภัยและสื่อสารฉุกเฉินโดยฝีมือคนไทย ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากเนคเทคโดยมีหน่วยงาน ระดับสากลเข้าร่วมประชุม อาทิ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สภากาชาดไทย สภากาชาดสากล

โอเพ่นแคร์ โอเพ่นแคร์นำทีมโดยนายพัฒนดิฐ กุลไพจิตร (ที่ 2 จากซ้าย) หนึ่งในคณะทำงานโครงการโอเพ่นแคร์เข้าคารวะและแสดงความยินดีกับนายสุชิน พึ่งวรอาสน์ (ที่ 3 จากซ้าย)ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจโทรศัพท์ ณ บมจ. กสท แจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆ นี้

โครงการปัจจุบัน

โครงการ SpeedTest โครงการปัญญาไทย โครงการจิบกาแฟ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นเยาว์