ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

กลุ่มผู้ชื่นชอบเทคโนโลยีขอเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบเทคโนโลยีด้วยกันเข้าร่วมงาน BarCamp Bangkok 2 ซึ่งเป็นงานสัมมนานอกกรอบ (un-conference) ที่ดำเนินการโดยผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยกันเอง (user-generated conference) งานนี้ไม่มีข้อกำหนด ไม่มีแบบแผนที่แน่นอน และเปิดให้ทุกคนเข้าร่วมงานได้ฟรี ทุกคนเพียงแค่เข้าร่วมงาน พูดคุย นำเสนอ หรือตั้งคำถามกับคนอื่นๆ ...read more

งาน Thailand Next Web Apps (TNWA) เป็นงานสัมนาแบบเปิดกว้าง (unconference) ในภาษาไทยและอังกฤษ เน้นเป้าหมายไปที่การรวมกลุ่มของเว็บโปรแกรมเมอร์ เว็บดีไซน์เนอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บ ให้ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และเปิดโอกาสให้บริษัทหน้าใหม่ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน ...read more

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เชิญเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ต่อสถานประกอบการในมุมมองของนักบริหารทรัพยากรบุคคล" โดย อาจาร ...read more

โครงการปัจจุบัน

โครงการ SpeedTest โครงการปัญญาไทย โครงการจิบกาแฟ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นเยาว์