ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

งาน Thailand Next Web Apps (TNWA) เป็นงานสัมนาแบบเปิดกว้าง (unconference) ในภาษาไทยและอังกฤษ เน้นเป้าหมายไปที่การรวมกลุ่มของเว็บโปรแกรมเมอร์ เว็บดีไซน์เนอร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเว็บ ให้ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ และเปิดโอกาสให้บริษัทหน้าใหม่ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน ...read more

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เชิญเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "ผลกระทบจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ต่อสถานประกอบการในมุมมองของนักบริหารทรัพยากรบุคคล" โดย อาจาร ...read more

    

จิบกาแฟคนทำเว็บ open source cms

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนเว็บมาสเตอร์และผู้สนใจ ร่วมงานจิบกาแฟคนทำเว็บ หัวข้อ “Open Source CMS ทำเว็บได้ง่ายๆ ใช้ซอฟต์แวร์สร้างเว็บแบบเซียน”
ร่วมเสวนาถึงซอฟต์แวร์ Open Source ที่ช่วยให้คุณสร้างเว็บไซต์ได้ภายใน 5 นาที โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม และประเด็นน่าสนใจอื่นๆ อาทิ
...read more

เชิญร่วมงานเสวนาทางวิชาการ
"ปรากฏการณ์ทางสิ่งแวดล้อม:นวัตกรรมของมนุษย์จะช่วยได้จริงหรือ?"

โดย      ดร.สมิทธ์  ตุงคะสมิต และ คุณ โสภณ สุภาพงษ์
วันศุกร์ที่ 4  กรกฎาคม 2551 ...read more

โครงการปัจจุบัน

โครงการ SpeedTest โครงการปัญญาไทย โครงการจิบกาแฟ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นเยาว์