ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานสัมนาที่รวบรวมประเด็นเด่นในวงการ ICT ของไทย
ในวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน 2551  เวลา 09.30-16.30 น.
ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5  อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) 

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิงค์ที่แนบมา
http://www.itenterpriseforum.com/ictforum/

โครงการ ICT สัญจร เพื่อป้องปรามภัยทางอินเทอร์เน็ต ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 ซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ...read more

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้( 25 มิ.ย.) ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย จัดโครงการเสวนาเรื่อง "พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กับอนาคตอุตสาหกรรมเว็บไทย"  โดยได้รับความสนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย อาทิ สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย และผู้ให้บริการ ISP สมาคมผู้ประกอบการร้านอินเทอร์เน็ต และชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ...read more

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยในวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2551 เวลา 13.00 - 17.00 น.โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ ชั้น 4 ห้องประชุม C ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตหลักสี่

**ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมงาน** ...read more

โครงการเสวนา

เรื่อง “พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กับอนาคตอุตสาหกรรมเว็บไทย”

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการเสวนามีความเข้าใจผลกระทบต่อการใช้พระราชบัญญัติฯที่มีต่ออุตสาหกรรมเว็บไทยมากยิ่งขึ้น
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการเสวนาได้แลกเปลี่ยนแนวคิด และซักถามข้อสงสัยกับวิทยากรเพื่อให้เกิดความเข้าใจ  พระราชบัญญัติฯไปแนวทางดียวกัน
  3. เพื่อให้เกิดแนวทางหรือแนวปฎิบัติที่จะนำพระราชบัญญัติฯไปใช้ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเว็บไทย

  ...read more

โครงการปัจจุบัน

โครงการ SpeedTest โครงการปัญญาไทย โครงการจิบกาแฟ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นเยาว์