พรรคประชาธิปัตย์เชิญสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยเข้าพบเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

Event Period: 
05/04/2012 (All day)

IMG_5124      

 

     เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2555สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association) ได้รับเชิญจากพรรคประชาธิปัตย์ให้เข้าพบกับหัวหน้าพรรค นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และผู้บริหารของพรรค เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของวงการเว็บไซต์ในประเทศไทย และแนวทางในการผลักดันวงการเว็บไทยให้พัฒนาต่อไปในอนาคต

 

     ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ได้แก่

ฝั่งพรรคประชาธิปัตย์

 

     1.คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์)

     2.ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล

     3.คุณอานิก อัมระนันทน์

     4.คุณศิริโชค โสภา

     5.คุณชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต

 

ฝั่งสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

 

     1.นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ (นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย) Siwat.com

     2.นางเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล DotArai.co.th

     3.นางสาวปภาดา อมรนุรัตน์กุล RedRank.co.th

     4.นายธนาวัฒน์ มาลาบุปผา Priceza.com

     5.นายธรรณพ สมประสงค์  Thaiware.com

     6.นายวโรรส โรจนะ Dek-D.com

     7.นายวันฉัตร ผดุงรัตน์ Pantip.com

     8.นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ Pantip.com

     9.นางสาวพิณมณี จรูญเมธี PinnyForever.com

 

     สำหรับการประชุมนั้น เริ่มจากนายกสมาคมแนะนำสมาคม จุดประสงค์ และกิจกรรมของสมาคม จากนั้นจึงร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาวงการ ปัญหา และสิ่งที่อยากให้เกิดการผลักดันในอนาคต ซึ่งประเด็นหลักๆ ได้แก่ การแก้ไขพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2554 และการผลักดันธุรกิจเว็บไซต์ให้เป็นหนึ่งใน Creative Economy ออกสู่เวทีสากล โดยพัฒนาการศึกษา สร้างความรู้เพิ่มทักษะความสามารถ รวมถึงนโยบายที่จะสนับสนุนผู้เริ่มต้นธุรกิจชาวไทยให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ เช่น การสนับสนุนด้านเงินทุน การสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม

 

     นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะและผู้บริหารพรรคได้ให้ความสนใจ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดต่างๆ และรับจะนำปัญหารวมถึงข้อเสนอของสมาคมไปช่วยต่อยอดพัฒนาและแก้ไขต่อไป

 

ภาพบรรยากาศงาน

 

IMG_475485_10150771377226144_147857263_o IMG_2947 IMG_2950

โครงการปัจจุบัน

 โครงการจิบกาแฟ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นเยาว์