โดเมนเนม

ความนำ

การเติบโตของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตทั่วโลกเป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้จำนวนโดเมนเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว

ในปัจจุบันมีจำนวนโดเมนทั้งสิ้นทั่วโลกมากกว่า 100 ล้านชื่อ การจดทะเบียนโดเมนภายใต้ gTLD (Generic Top Level Domain) นั้น สะดวก และรวดเร็ว เพียงแค่ชื่อต้องไม่ซ้ำกันหรือตัวสะกดต้องไม่เหมือนกัน นั่นคือชื่อหนึ่งๆ จะจดได้เพียงหนึ่งภายใต้ดอทเดียวกัน ...read more

โครงการปัจจุบัน

 โครงการจิบกาแฟ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นเยาว์