พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

จากกรณีที่ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนโยบายที่จะกวดขันจัดการกับเว็บไซต์ที่เข้าข่ายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ โดยมีแนวคิดจะจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่ราคาแพง และเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ ด้วยนั้น นายอัครวุฒิ ตำราเรียง อุปนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บ ไทยกล่าวว่า ในฐานะที่สมาคมฯ เป็นองค์กรวิชาชีพของผู้ดูแลเว็บไซต์ในประเทศไทย คณะกรรมการบริหารของสมาคมได้หารือกันในเรื่องดังกล่าว และมีความเห็นในเบื้องต้นว่า การดำเนินการกับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นเรื่องที่ต้องทำโดยเร่งด่วนสูงสุด แต่รัฐบาลควรดำเนินการตามกรอบกฎหมายที่มีอยู่ ซึ่งสมาคมฯ เชื่อว่าเพียงพอในการแก้ไขปัญหา หากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างจริงจังและไม่เลือกปฏิบัติ ...read more

จากกรณีคลิปภาพวิดีโอ 2 นักร้องดูโอสาวชื่อดังของ บริษัทอาร์.เอส.จำกัด (มหาชน) ถูกบันทึกในโรงแรมแห่งหนึ่งใน จ.ขอนแก่น เมื่อปี 2550 ที่ผ่านมา ระหว่างไปแสดงคอนเสิร์ต และได้มีการจำหน่าย จ่ายแจกซีดี และไฟล์ภาพไปตามอินเทอร์เน็ต จนสร้างความเสียหายให้กับนักร้องวัยรุ่นทั้ง 2 คนอย่างกว้างขวางทั้งเรื่องงาน และสภาพจิตใจของเด็กสาววัยรุ่นทั้ง 2 คน โดยเฉพาะน้องมดที่ เวลานี้อายุก็ยังไม่ครบ 20 ปี และกำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยด้วย ก็เกรงว่าเหตุการนี้อาจกระทบต่อการเตรียมตัวสอบได้ ...read more

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมกับ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการเสวนาเรื่อง "พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กับอนาคตอุตสาหกรรมเว็บไทย" ...read more

โครงการ ICT สัญจร เพื่อป้องปรามภัยทางอินเทอร์เน็ต ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 ซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ...read more

โครงการปัจจุบัน

 โครงการจิบกาแฟ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นเยาว์