Home / PR-NEWS / สัมมนา Blockchain : The Next Internet

สัมมนา Blockchain : The Next Internet

landdingpage

landdingpage

สัมมนา Blockchain : The Next Internet
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.30 – 16.30 น.
ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การเดินทาง
1. เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว : สามารถจอดรถได้ที่อาคาร C ตึกในสุด (อาคารจอดรถ)
2. เดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) : สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางออก 3
3. เดินทางด้วยรถเมล์ : สาย 63ก, 73ก, 136, 137, 172, 185, 206, 514, 529

แผนที่_ตลาดหลักทรัพย์ฯ

About admin

Check Also

งานเสวนาฟรี หัวข้อ “นโยบายไทยแลนด์ 4.0 กับการปรับตัวของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์”

เสวนาฟรี! ถ้าคุณเป็น ผู้ดูแลเว็บไซต์, ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์, ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต, ผู้ประกอบการด้านอินเทอร์เน็ตอื่ น ๆ และผู้สนใจด้านกฎหมายเทคโนโลยี สารสนเทศ  ขอเชิญคุณมาร่วมฟั งและแสดงความคิดเห็นในงานนี้ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ ายไทย ร่วมกับ …