Home / PR-NEWS / ขอความร่วมมือเว็บไซต์และสื่อต่างๆพิจารณาใช้ภาพในการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯ อย่างเหมาะสม

ขอความร่วมมือเว็บไซต์และสื่อต่างๆพิจารณาใช้ภาพในการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯ อย่างเหมาะสม

About admin

Check Also

WordCamp Bangkok 2018

Wordcamp คืออะไร? WordCamp เป็นงานสัมมนาของ WordPress ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีความสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับ WordPress อาทิเช่น บล็อกเกอร์, นักพัฒนา, นักออกแบบ, นักการตลาด, เจ้าของธุรกิจ, ผู้บริหาร, นักศึกษา …