จิบกาแฟ คนทำเว็บ

ดูทั้งหมด

รู้จักเรา

Slider

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

คณะกรรมการสมาคม

ดูทั้งหมด

จิบกาแฟ”เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ในปี 2020″ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมรับฟังและพูดคุยแบบใกล้ชิดกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในงาน “WEBPRESSO จิบกาแฟคนทำเว็บ” และเรียนเชิญร่วมฟังงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ปีนี้เป็นปีที่ครบวาระของกรรมการชุดปัจจุบัน และต้องทำการคัดสรรกรรมการชุดใหม่ในการทำงานต่อไป และมาอัพเดทความเป็นไปของสมาคมฯ ว่าเกิดอะไรขึ้นในปีที่ผ่านมาบ้าง เพื่อร่วมเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไป พบกับวิทยากร คุณปภาดา อมรนุรัตน์กุล / Online Marketing Consults คุณว่านน้ำ / กรรมการสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย คุณพิสิฏฐ์ เศรษฐเสถียร / [email protected] Certified Coach   ดำเนินรายการโดย คุณศรัณย์ แบ่งกุศลจิต / CEO บริษัท UPPERCUZ CREATIVE     ลงทะเบียนรับบัตรเข้างานฟรี! แล้วมาพบกัน… วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 13.00 เป็นต้นไป (เริ่มลงทะเบียน 12.00) ห้องประชุม 1111A ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 1​ […]

บทความการทำเว็บไซต์

ดูทั้งหมด

การตลาดออนไลน์

ดูทั้งหมด

การพัฒนาเว็บไซต์

ดูทั้งหมด

บทความทั่วไป

ดูทั้งหมด

Young Webmaster Camp

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

คณะกรรมการสมาคมรุ่นปัจจุบัน

นายวโรรส โรจนะ

www.dek-d.com

นายอุดมธิปก ไพรเกษตร

www.digitalbusinessconsult.asia

นายกล้า ตั้งสุวรรณ

www.thothzocial.com

นางสาวศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์

www.thnic.or.th

นายพัชรวิศ กีรติปาล

www.pantip.com

นางสาวปภาดา อมรนุรัตน์กุล

www.uplevelgoal.com

นายเอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยา

www.wongnai.com

นายขจร เจียรนัยพานิชย์

www.mangozero.com

นายพงษ์พิพัฒน์ ธัญวิรภาพ

www.thaidphoto.com

นายบุรัศกร เพ็ญศศิธร

www.jeban.com

นางสาวเมธปริยา  คำนวนวุฒิ

www.lnwshop.com

นางสาวผณินท์สุธา​ พรวุฒิยานนท์

www.wan-nam.com

นายศรัณย์ แบ่งกุศลจิต

www.uppercuz.com

นายธนันท์ บูรณพงศ์

www.camphub.in.th

นายชวิศ หินเงิน

www.tannysoft.com

คณะที่ปรึกษาสมาคม

พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน

ประธานที่ปรึกษา

พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ

ที่ปรึกษา

นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ

ที่ปรึกษา

นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์

ที่ปรึกษา

นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

ประธานกรรมการ

นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ

กรรมการ

นายอัครวุฒิ ตำราเรียง

กรรมการ

นายศิวัตร เชาวรียวงษ์

กรรมการ