จิบกาแฟ คนทำเว็บ

ดูทั้งหมด

สร้างคอนเทนต์​ให้ถูกใจและถูกต้องอย่างมืออาชีพ พบคำตอบได้ในงาน Webpresso จิบกาแฟคนทำเว็บ 2565

เมื่อโลกคอนเทนต์หมุนไว​ ภาพสวย​ วีดีโอโดนใจ​ หยุดสายตาดึงความสนใจช่วยในการสื่อสารและขายของได้​  มาเรียนรู้เทคนิคการสร้างคอนเทนต์ให้โดนใจ​ จากสองผู้จัดงานคอนเทนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย​ คุณเอ็ม​ ขจร​ เจียรนัยพานิชย์​ (Managaing Director, Editor in Chief of Rainmaker)​ ผู้จัดงาน​ iCreater และ​ คุณเก่ง​เก่ง สิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม​ (RGB72)​ ผู้จัดงาน​ Creative​Talk​  และฟังตัวแทนจาก​  คลังรูปภาพและสื่อเพื่อการสร้างคอนเทนต์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก​ อย่าง​ Shutterstock​ เล่าถึงการเลือกใช้สื่อให้ถูกใจและถูกต้อง​ มีสื่อประกอบคอนเทนต์ได้โดนใจไม่โดนฟ้อง​ โดยคุณ ศรัณญา สืบค้า (กรรมการผู้จัดการ Number 24 x Shutterstock)​ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์​การแก้ปัญหาเมื่อโดน​ ละเมิดลิขสิทธิ์​ ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ​โดย  สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย​ ขอชวนคอนเทนต์ครีเอเตอร์​และเจ้าของธุรกิจออนไลน์ร่วมฟัง​และแลกเปลี่ยนความคิดกันใน​ วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา  19.30-21.00 น. ถ่ายทอดสดผ่าน Zoom application (ห้องจะเปิด […]

รู้จักเรา

Slider

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

คณะกรรมการสมาคม

ดูทั้งหมด

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 11/2564-2566

1. คุณเมธปริยา คำนวนวุฒิ นายกสมาคม www.lnw.com 2. คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร อุปนายก www.sutirapan.com 3. คุณพัชรวิศ กีรติปาล เลขาธิการ www.pantip.com 4. คุณพันธ์ทิพย์ โกกิลานนท์ รองเลขาธิการ www.sparktech.in.th 5. คุณปภาดา อมรนุรัตน์กุล เหรัญญิก www.uplevelgoal.com 6. คุณธรรณพ สมประสงค์ นายทะเบียน www.thaiware.com 7. คุณวีระ เจียรนัยพานิชย์ กรรมการ www.oweera.com 8. คุณปรัชญา โมรา กรรมการ www.sergroup.co.th 9. คุณผณินท์สุธา​ พรวุฒิยานนท์ กรรมการ www.wan-wan.com 10. คุณศิริพัฒน์ กล่ำกลิ่น กรรมการ www.nervedigital.co.th 11. คุณอินทนนท์ ปัญญาโสภา กรรมการ www.grappikdigital.com […]

บทความการทำเว็บไซต์

ดูทั้งหมด

การตลาดออนไลน์

ดูทั้งหมด

การพัฒนาเว็บไซต์

ดูทั้งหมด

บทความทั่วไป

ดูทั้งหมด

Young Webmaster Camp

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

คณะกรรมการสมาคมรุ่นปัจจุบัน

คุณเมธปริยา คำนวนวุฒิ

www.lnwshop.com

คุณสุธีรพันธ์ุ สักรวัตร

www.sutirapan.com

คุณพัชรวิศ กีรติปาล

www.pantip.com

คุณพันธ์ทิพย์ โกกิลานนท์

www.sparktech.in.th

นางสาวปภาดา อมรนุรัตน์กุล

www.uplevelgoal.com

คุณธรรณพ สมประสงค์

www.thaiware.com

คุณวีระ เจียรนัยพานิชย์

www.oweera.com

คุณปรัชญา โมรา

www.servgroup.co.th

คุณผณินท์สุธา​ พรวุฒิยานนท์

www.wan-wan.com

คุณศิริพัฒน์ กล่ำกลิ่น

www.nervedigital.co.th

คุณอินทนนท์ ปัญญาโสภา

www.grappikdigital.com

คุณชวิศ หินเงิน

www.tannysoft.com

คุณจามิกร ผิวละออง

www.jabont.com

คุณณกมล อัศวยนต์ชัย

www.waymaker.co.th

คุณตุลธร ศรีพงษ์พันธุ์กุล

www.tulathorn.com

คณะที่ปรึกษาสมาคม

พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน

ประธานที่ปรึกษา

คุณไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ

ที่ปรึกษา

คุณบัญญัติ คำนูณวัฒน์

ที่ปรึกษา

คุณศิวัตร เชาวรีย์วงษ์

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม

คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

ประธานกรรมการ

คุณศรีดา ตันทะอธิพานิช

กรรมการ

คุณอัครวุฒิ ตำราเรียง

กรรมการ

คุณมรกต กุลธรรมโยธิน

กรรมการ

คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์

กรรมการ