จิบกาแฟ คนทำเว็บ

ดูทั้งหมด

Digital Trend 2019

DIGITAL TREND 2019 เทรนด์อะไรกำลังมาในปี 2019? อะไรที่มาแรงในปีก่อน แต่ปีนี้ OUT ซะแล้ว? เรื่องอะไรบ้างที่คนดิจิทัลต้องเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง? สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association) ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมจิบกาแฟพูดคุยกันในหัวข้อ “Digital Trend 2019” มาร่วมรับฟัง และพูดคุย แบบใกล้ชิดกับแนวโน้มเทรนด์ออนไลน์ และเจาะลึกทุกข้อมูลจากมุมมองของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในวงการดิจิทัลไทย ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในปี 2019 ทั้งด้าน Developer, Designer, Marketing และ Content บอกเลยว่า…ห้ามพลาด! พบกับ Guest Speaker 4 ท่าน จาก 4 สาขางานด้านดิจิทัล DEVELOPER คุณวรัทธน์ วงศ์มณีกิจ Product Owner บริษัท WISESIGHT และ Google Developer Expert for Web Technologies DIGITAL MARKETER คุณกนกพร กุลศรี Strategic […]

รู้จักเรา

Slider

วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย วัตถุประสงค์การจัดตั้งสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

คณะกรรมการสมาคม

ดูทั้งหมด

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย สมัยที่ 9/2560-2562

  1. นายวโรรส   โรจนะ นายกสมาคม www.dek-d.com 2. นายอุดมธิปก ไพรเกษตร อุปนายก 1 www.digitalbusinessconsult.asia 3. นายกล้า ตั้งสุวรรณ อุปนายก 2 www.thothmedia.com 4. นางสาวศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์ เลขาธิการ www.thnic.or.th 5. นายพัชรวิศ กีรติปาล รองเลขาธิการ www.pantip.com 6. นางสาวปภาดา อมรนุรัตน์กุล เหรัญญิก www.uplevelgoal.com 7. นายเอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยา นายทะเบียน www.wongnai.com 8. นายขจร เจียรนัยพานิชย์ กรรมการ www.macthai.com 9. นายพงษ์พิพัฒน์ ธัญวิรภาพ กรรมการ www.thaidphoto.com 10. นายบุรัศกร เพ็ญศศิธร กรรมการ www.jeban.com 11. นางเมธปริยา  คำนวนวุฒิ กรรมการ […]

บทความการทำเว็บไซต์

ดูทั้งหมด

การตลาดออนไลน์

ดูทั้งหมด

การพัฒนาเว็บไซต์

ดูทั้งหมด

บทความทั่วไป

ดูทั้งหมด

Young Webmaster Camp

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

คณะกรรมการสมาคมรุ่นปัจจุบัน

นายวโรรส โรจนะ

www.dek-d.com

นายอุดมธิปก ไพรเกษตร

www.digitalbusinessconsult.asia

นายกล้า ตั้งสุวรรณ

www.thothzocial.com

นางสาวศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์

www.thnic.or.th

นายพัชรวิศ กีรติปาล

www.pantip.com

นางสาวปภาดา อมรนุรัตน์กุล

www.uplevelgoal.com

นายเอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยา

www.wongnai.com

นายขจร เจียรนัยพานิชย์

www.mangozero.com

นายพงษ์พิพัฒน์ ธัญวิรภาพ

www.thaidphoto.com

นายบุรัศกร เพ็ญศศิธร

www.jeban.com

นางสาวเมธปริยา  คำนวนวุฒิ

www.lnwshop.com

นางสาวผณินท์สุธา​ พรวุฒิยานนท์

www.wan-nam.com

นายศรัณย์ แบ่งกุศลจิต

www.uppercuz.com

นายธนันท์ บูรณพงศ์

www.camphub.in.th

นายชวิศ หินเงิน

www.tannysoft.com

คณะที่ปรึกษาสมาคม

พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน

ประธานที่ปรึกษา

พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ

ที่ปรึกษา

นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ

ที่ปรึกษา

นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์

ที่ปรึกษา

นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์

ที่ปรึกษา

คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี

ประธานกรรมการ

นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ

กรรมการ

นายอัครวุฒิ ตำราเรียง

กรรมการ

นายศิวัตร เชาวรียวงษ์

กรรมการ