จีราภัสร์ อริยบุรุษ » ทำเนียบสมาชิก

จีราภัสร์ อริยบุรุษ

Website: Jeban

Biography

แนะนำตัวเองสั้นๆ
ผู้หญิงทำเวบ ชอบทำสีผม // อย่าเชื่อรูปในเนทจนกว่าจะเจอตัวจริง

ความถนัด / ความสามารถ
1. Creative & Online Community Management
2. Graphic Designer
3. Illustrator
4. Web Designer

ประสบการณ์การทำงาน
1. Web Designer
2. Creative & Online Community Management

ประวัติการศึกษา
คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร