ธีระยุทธ นนทะสร » ทำเนียบสมาชิก

ธีระยุทธ นนทะสร

Website: CP ALL

Biography

ความถนัด / ความสามารถ
Retail Business

ประสบการณ์การทำงาน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)