วโรรส โรจนะ » ทำเนียบสมาชิก

วโรรส โรจนะ

Website: Dek-d Website: DogLike

Biography

แนะนำตัวเองสั้นๆ
ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ Dek-D.com

ความถนัด / ความสามารถ
1. Management
2. Marketing

ประสบการณ์การทำงาน
ดูแลด้านการพัฒนาเว็บไซต์ และการตลาด

ประวัติการศึกษา
1. ปริญญาโทด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย