ศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์ » ทำเนียบสมาชิก

ศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์

Website: TH Nic

Biography

ความถนัด / ความสามารถ
1. Project Management
2. Event Organizer

ประสบการณ์การทำงาน
1. ปัจจุบัน: ผู้จัดการ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
2. 15 ปีในงานเลขานุการ, ประสานงาน, บริหารจัดการโครงการ, จัดกิจกรรมพิเศษ
3. 10 ปีในวงการไอที

ประวัติการศึกษา
M.B.A. ม.ศรีปทุม