อภิศิลป์ ตรุงกานนท์ » ทำเนียบสมาชิก

อภิศิลป์ ตรุงกานนท์

Work Phone: ติดต่อเชิญเป็นวิทยากร 083 096 2193 (คุณกบ) Website: Macroart.net

Biography

ความถนัด / ความสามารถ
1. Blogger
2. Digital Marketing
3. Google Analytics
4. MongoDB
5. Online Marketing
6. Online Reputation Management
7. PHP
8. Search Engine Optimization
9. Social Media Marketing
10. Software Development
11. Web Analytics
12. Web Development
13. Web Project Management

ประสบการณ์การทำงาน
1. Co-founder & Chief Technology Officer, Pantip.com
2. นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
3. วิทยากรด้าน Digital Marketing
4. นักเขียนหนังสือ iMarketing 10.0, รวมฮิต Twitter
5. บล็อกเกอร์ด้านธุรกิจ การตลาด การเงิน เทคโนโลยี ท่องเที่ยว อาหาร

ประวัติการศึกษา
1. ปริญญาโท การจัดการและกลยุทธ์ วิทยาลัยการจัดการมหิดล
2. ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์