WebPresso จิบกาแฟคนทำเว็บ หัวข้อ “Advertorial อย่างไรให้คนเชื่อ”

..เมื่อโฆษณาแบบเดิมๆเริ่มเบลอ… คำว่า “Advertorial” นั้น จึงได้กำเนิดขึ้น..          เคยอ่านบทความจาก Website ต่างๆ แล้วสังเกตุเจอคำว่า “บทความนี้เป็น Advertorial” กันหรือไม่? Advertorial คืออะไร?  หากเราลอง search หรือค้นหาคำว่า Advertorial บน Google ดูคำอธิบายจะบอกประมาณว่า Advertorial คือลักษณะโฆษณารูปแบบหนึ่งที่สื่อนำมาใช้ แต่เป็นการโฆษณาแฝงที่มักจะมาในรูปแบบของบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการสร้างให้เกิดความสนใจต่อตัวสินค้าหรือบริการทั้งทางตรง และทางอ้อม          แต่ที่ว่ามาอาจเป็นเพียงเรื่องพื้นฐานทั่วไปเท่านั้น ซึ่งในความเป็นจริงอาจจะมีคำอธิบาย หรือลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากการลงโฆษณารูปแบบอื่น พบคำตอบทำ Advertorial อย่างไรให้คนเชื่อ โดย Brand, Agency และ Blogger ชื่อดังได้ที่นี่ ในวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคาร CP TOWER ชั้น 11 ห้อง 1111B   […]