ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

จากการวิจัยพบว่า เด็กวัยรุ่นจำนวนมากดื่มเหล้าเพราะเพื่อนชวน และไม่รู้จะปฏิเสธอย่างไรดี  รู้แบบนี้แล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้กันอย่างไร?   ...read more

 

เนื่องในวันที่ 31 พฤษภาคม เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงได้จัดทำสื่อเพื่อการรณรงค์ในรูปแบบของ โฆษณารณรงค์ 

http://www.youtube.com/watch?v=sft-J2KPi5s

เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ ก่อให้เกิดการรตระหนักถึงอันตรายของการสูบบุหรี่ ทั้งผู้สูบและคนรอบข้าง ทางสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยจึงร่วมรณรงค์เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกท่านในโอกาสนี้ด้วย

                                           

กิจกรรม :: งาน Green Fair ครั้งที่ 6 Community Organic พลังผู้บริโภคสีเขียว สู่เส้นทางเกษตรอินทรีย์ชุมชน ...read more

 

 เนื่องจากทาง สสส. มีการผลิตสื่อโฆษณารณรงค์ในเรื่องของกฏหมายการดื่มสุราบนท้องถนนเป็นกฏหมายใหม่ แม้ผู้ที่ดื่มบนรถไม่ได้เป็นผู้ขับ ก็เป็นการผิดกฏหมายแล้ว สามารถดูโฆษณารณรงค์ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

 
ทั้งนี้ทาง สสส. และสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย หวังว่าจะเกิดการรับรู้ในข้อกฏหมายดังกล่าว และนำไปสู่อุบัติเหตุบนท้องถนนที่ลดลงในที่สุด

...read more

โครงการปัจจุบัน

โครงการ SpeedTest โครงการปัญญาไทย โครงการจิบกาแฟ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นเยาว์