Event Period: 
07/12/2014 - 13:00 - 16:30

สัมมนา ฝ่าวิกฤต SMEs ด้วย Digital Marketing

 

ในยุคที่ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงระดับวินาทีต่อวินาที ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ต้องปรับตัวเพือความอยู่รอดจากการแข่งขันที่รุนแรง กลยุทธ์การตลาดแบบดั้งเดิม อาทิเช่น การเจาะตลาดโดยใช้ตัวแทนขายการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ออฟไลน์ต่างๆ อาจไม่เพียงพอหรือไม่เร็วพอต่อความต้องการของผู้บริโภคทเปลี่ยนแปลงไป

  ...read more

Event Period: 
05/23/2014 - 11:15 - 05/24/2014 - 17:15

สวัสดีค่ะเพื่อสมาชิกทุกท่าน

 

เนื่องด้วยสถานการณ์ความไม่ปกติทางการเมืองทางสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยจึงขอประกาศเลื่อนการจัดงาน Webpressoจิบกาแฟคนทำเว็บ หัวข้อ รวยด้วยอีคอมเมิร์ซ ขายของออนไลน์อย่างไรให้เวิร์ค! ในวันเสาร์ที่ 24 พ.ค. 57 นี้ ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

  ...read more

Junior Webmaster Camp ครั้งที่ 6 ค่ายปั้นนักพัฒนาเว็บระดับมัธยม
 
------------------------------------------------------------

 

 

   
 
     งาน Hyper Hackathon by Fitwhey จัดโดยกลุ่มบริษัทตัวแทนจำหน่ายเวย์โปรตีน Fitwhey และซอฟต์แวร์เฮ้าส์ Diversition เปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถด้าน Web Security และ Web Programming ได้มาเจอกัน และประลองฝีมือ แลกเปลี่ยนความรู้กันภายในงาน

สมาชิกองค์กร

บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ตลาดดอทคอม จำกัด

ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด

บริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น จำกัด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บริษัท ดอท อะไร จำกัด

หจก. สยามเว็บโฮสดอทคอม

บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

บริษัท รักลูกกรุ๊ป จำกัด

สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย

Adecco Group Thailand

บริษัท อโกด้า เซอร์วิสเซส จำกัด

บริษัท ตลาดโซลูชั่น จำกัด

บริษัท นิวส์ แอนด์ อินโฟ พลัส จำกัด

 

เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน

 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)

บริษัท สนุก ออนไลน์ จำกัด

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด

บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด

บริษัท ดามโค จำกัด

บริษัท พันธวณิช จำกัด

บริษัท พีเพิลมีเดีย จำกัด

บริษัท โปรวิชัน จำกัด

บริษัท เรดแลบ จำกัด

บริษัท เจดีไซน์ เอเจนซี่ จำกัด

บริษัท ไพรซ์ซ่า จำกัด

บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด

บริษัท ดูทีวี มีเดีย จำกัด

บริษัท สามารถ อินเตอร์แอคทีฟ มีเดีย จำกัด

 

กรรมการชุดปัจจุบัน

1. นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ นายกสมาคม
www.macroart.net
2. นายวศิน เพิ่มทรัพย์ อุปนายก 1
www.provision.co.th
3. นายปกรณ์ สันติสุนทรกุล อุปนายก 2
www.dek-d.com
4. นายศุภเดช สุทธิพงศ์คณาสัย อุปนายก 3
www.freeware.in.th
5. นายผรินทร์ สงฆ์ประชา เลขาธิการ
www.shopat7.com
6. นายจิรัสย์ พิพัฒน์วศิน รองเลขาธิการ
www.jiraz.com
7. นายวิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ เหรัญญิก
www.eventpro.in.th
8. นางสาวกานดา สุภาวศิน นายทะเบียน
www.adecco.co.th
9. นายบุรินทร์ เกล็ดมณี กรรมการ
www.readyplanet.com
10. นายอุดม ไพรเกษตร กรรมการ
www.smartsme.tv
11. นางสาวศรีสุดา วินิจสุวรรณ กรรมการ
www.mcot.net
12. นายวโรรส โรจนะ กรรมการ
www.dogilike.com
13. นายขจร เจียรนัยพานิชย์ กรรมการ
www.macthai.com
14. นางสาวศรัณยา ศิริพฤกษ์พงษ์ กรรมการ
www.diversition.co.th
15. นางสาวเมธปริยา คำนวนวุฒิ กรรมการ
www.sayreya.in.th

คณะที่ปรึกษาสมาคม

1. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน ประธานที่ปรึกษา
2. พล.อ.ต. นพ.อิทธพร คณะเจริญ ที่ปรึกษา
3. นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษา
4. นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ที่ปรึกษา

คณะกรรมการควบคุมจริยธรรม

1. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ กรรมการ
3. นายอัครวุฒิ ตำราเรียง กรรมการ
4. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการ
5. นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ กรรมการ

 

โครงการปัจจุบัน

โครงการ SpeedTest โครงการปัญญาไทย โครงการจิบกาแฟ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นเยาว์