เสวนาแลกเปลี่ยนผลกระทบจากประกาศ DC & DP ที่ต้องมี DPO ตาม มาตรา 41(2) ของ PDPA Thailand

adminadmin
Cover Image for เสวนาแลกเปลี่ยนผลกระทบจากประกาศ DC & DP ที่ต้องมี DPO ตาม มาตรา 41(2) ของ PDPA Thailand

เสวนาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน PDPA จาก PDPA Thailand

1.ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร
2.อาจารย์สุกฤษ โกยอัครเดช
3.ผศ.ดร.ธีทัต ชวิศจินดา
4.อาจารย์สันต์ภพ พรวัฒนะกิจ
5.อาจารย์มยุรี ชวนชม

ประเด็นดังนี้

1.กฎหมาย ให้ DC & DP แบบไหนต้องมี DPO
2.บทบาทหน้าที่ DPO
3.คุณสมบัติของ DPO
4.หน่วยงานที่ต้องมี DPO ตาม 41 (2)
5.หากชัวร์ต้องมี DPO แต่ไม่มี จะมีผลอย่างไร
6.หากไม่ชัวร์ต้องมี DPO ควรมีหรือไม่
7.หากไม่จำเป็นต้องมี DPO ควรมีหรือไม่
8.DPO ควรเป็นคนเดียว คณะบุคคล หรือจ้างภายนอก
9.อะไรคือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ DPO

วันที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 19.00 – 20.00 น.

รับจำนวนจำกัด ข้อมูลการรับชมได้ทาง
https://pdpathailand.com/pdpa-dpo-dc-dp/

Related