กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล สร้างคอนเทนต์เพิ่มยอดขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

adminadmin
Cover Image for กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล สร้างคอนเทนต์เพิ่มยอดขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทยร่วมกับโครงการส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ
.
🚩 “กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล สร้างคอนเทนต์เพิ่มยอดขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์”
.
เนื้อหาการอบรม
🔹 กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Mix)
🔹 6 C’s กับความสำเร็จของการทำการตลาดออนไลน์
🔹 5 A Strategy การตลาด 5.0
🔹 Discussion ตามประเด็นคำถามและกรณีศึกษาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้
.
🗓 วันเวลาอบรม:
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566
เวลา 14:00-16:00 น.
.
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฟรี ได้ที่

Related