คลังปัญญาไทย

ปรเมศวร์ มินศิริ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ต.ค.ที่ผ่านมา สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 ขึ้น ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เพื่อแถลงผลงานประจำปีและเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ นอกจากนั้น ยังมีการเสวนาในหัวข้อ “คลังความรู้ออนไลน์ คลังปัญญาไทย” และเรื่อง “สิ่งที่เว็บมาสเตอร์ควรรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์” ...read more

เปิดตัวเว็บ "คลังปัญญาไทย"นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการคลังปัญญาไทย และเว็บไซต์ PanyaThai.or.th ว่า เว็บดังกล่าวจะเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในอินเทอร์เน็ต หลังพบว่าเด็กไทยร้อยละ 70 ใช้อินเทอร์เน็ตในทางไม่สร้างสรรค์ มีโอกาสเกิดพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น ถูกล่อลวง อีกทั้งความรู้ส่วนใหญ่ที่มีมากเป็นภาษาอังกฤษเว็บไซต์นี้จะรวบรวมความรู้ ใช้หลักการสารานุกรมเสรีที่มีเนื้อหาเยอะที่สุดในโลก หรือวิกิพีเดีย แบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่แสดงความรู้ที่แก้ไขไม่ได้ เช่น พระบรมราโชวาท, พระราชดำรัส, วิทยานิพนธ์ กับส่วนที่เปิดให้สามารถร่วมกันปรับแก้เพิ่มเติม ซึ่งจะเป็นบทความเกี่ยวกับความรู้ ภูมิปัญญาไทย ความดี และคำแนะนำในการทำงาน

โครงการปัจจุบัน

 โครงการจิบกาแฟ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นเยาว์