สภาวิชาชีพ

เปิดตัวสภาวิชาชีพผู้ดูแลเว็บไทย เพื่อควบคุมกันเองในฐานะคนเข้าใจในกิจการเว็บไซต์ ก่อนที่รัฐจะเข้ามาแทรกแซง เพราะเชื่อมั่นว่ารัฐไม่เข้าใจในรายละเอียดของวิชาชีพเว็บไซต์ อีกทั้งกฎหมายที่รัฐบาลออกมานั้นยังล้าสมัยไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกออนไลน์ โดยมีแนวทางด้านจริยธรรมคนทำเว็บเป็นหลักยึดเหนี่ยว และหากภายหลังสังคมเกิดความเข้าใจ รัฐอาจจะเข้ามาช่วยเหลือเป็นรายกรณีไป ...read more

โครงการปัจจุบัน

 โครงการจิบกาแฟ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์รุ่นเยาว์