สมาชิกและสิทธิประโยชน์

สมาชิกและสิทธิประโยชน์

สมาชิกสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทยมี 2 ประเภท ดังนี้

1.สมาชิกประเภทบุคคล

2.สมาชิกประเภทองค์กร


 สมาชิกประเภทบุคคล แบ่งเป็น

           – สมาชิกประเภทบุคคลแบบรายปี  อัตราค่าสมัครสมาชิก 200 บาทต่อปี
           – สมาชิกประเภทบุคคลตลอดชีพ  อัตราค่าสมัครสมาชิก 2,000 บาทตลอดชีพ

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

   1.รับข่าวสารเกี่ยวกับวงการอินเทอร์เน็ตทั้งในและนอกประเทศผ่านทางจดหมายข่าวของสมาคม
   2.ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานสัมมนาที่สมาคมจัดขึ้นก่อนใคร หากเป็นงานสัมมนาที่มีค่าใช้จ่าย สมาชิกจะได้รับส่วนลดพิเศษ (เข้าร่วมงานจิบกาแฟ ฟรี)
   3.ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคม (สมาชิกสามัญ มีสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้ง และมีสิทธิลงคะแนนเสียง)
   4.เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางสมาคม รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ที่ทำเว็บไซต์ของเมืองไทย ร่วมปรึกษาหารือและพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกด้วยกัน
   5.ร่วมสร้างสรรค์ สังคม และวงการอินเทอร์เน็ตของเมืองไทยร่วมกัน
   6. ได้มีรายชื่ออยู่ใน Member Directory ของสมาคมฯ (เฉพาะสมาชิกสามัญ)

คลิกที่นี่เพื่อดูการสมัครสมาชิก


สมาชิกประเภทองค์กร แบ่งเป็น

           – สมาชิกประเภทองค์กรขนาดเล็ก(ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท)  อัตราค่าสมัครสมาชิก 3,000 บาทต่อปี
           – สมาชิกประเภทองค์กรขนาดใหญ่(ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาทขึ้นไป)  อัตราค่าสมัครสมาชิก 10,000 บาทต่อปี

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ

   1.รับข่าวสารเกี่ยวกับวงการอินเทอร์เน็ตทั้งในและนอกประเทศผ่านทางจดหมายข่าวของสมาคม
   2.ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานสัมมนาที่สมาคมจัดขึ้นก่อนใคร หากเป็นงานสัมมนาที่มีค่าใช้จ่าย สมาชิกจะได้รับส่วนลดพิเศษ (เข้าร่วมงานจิบกาแฟ ฟรี)
   3.ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานประชุมใหญ่ประจำปีของสมาคม
   4.เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางสมาคม รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ที่ทำเว็บไซต์ของเมืองไทย ร่วมปรึกษาหารือและพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกด้วยกัน
   5.ร่วมสร้างสรรค์ สังคม และวงการอินเทอร์เน็ตของเมืองไทยร่วมกัน
   6.สามารถปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์ต่างๆ กับผู้เชี่ยวชาญของสมาคมฯ ผ่านทางอีเมล์ info@webmaster.or.th
   7.ติดโลโก้ขององค์กรบนหน้าเว็บไซต์ของสมาคม

คลิกที่นี่เพื่อดูการสมัครสมาชิก


สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ประสานงานสมาคม : คุณพรรณทิรา 098-552-3561

หรือ info@webmaster.or.th