สมาชิกองค์กร

บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด

บริษัท ไพร์ซซ่า จำกัด

บริษัท ไพร์ซซ่า จำกัด

บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด

บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด

บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด

บริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น จำกัด

บริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น จำกัด

บริษัท ดอท อะไร จำกัด

บริษัท ดอท อะไร จำกัด

บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด

บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด

บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด

บริษัท พีเพิลมีเดีย จำกัด

บริษัท พีเพิลมีเดีย จำกัด

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โปรวิชั่น จำกัด

บริษัท โปรวิชั่น จำกัด

บริษัท โบลด์ บิสเน็ท จำกัด

บริษัท โบลด์ บิสเน็ท จำกัด

บริษัท อเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด

บริษัท อเด็คโก้ คอนซัลติ้ง จำกัด

บริษัท โธธ โซเชียล จำกัด

บริษัท โธธ โซเชียล จำกัด

สมาชิกองค์กรตลอดชีพ

บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด
http://www.kapook.com/

Kapook_Logo

 

สมาชิกองค์กร

บริษัท ไพร์ซซ่า จำกัด
http://www.priceza.com/
บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด
http://www.wongnai.com
 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
http://www.inet.co.th/
ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
www.itpc.or.th
บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
www.thnic.co.th
 logo-thnic (1)
บริษัท เอ็มอินเตอร์แอคชั่น จำกัด
http://www.minteraction.net/
บริษัท ดอท อะไร จำกัด
http://www.dotarai.co.th/
บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
http://www.dek-d.com/
Adecco Group Thailand
http://www.adecco.co.th/
บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด
http://www.lnw.co.th/
บริษัท พีเพิลมีเดีย จำกัด
http://www.peoplemedia.co.th
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
http://www.cpall.co.th
cp-all-new-logo
บริษัท โปรวิชั่น จำกัด
http://www.provision.co.th
บริษัท โบลด์ บิสเน็ท จำกัด
บริษัท โธธ โซเชียล จำกัด
บริษัท f-code จำกัด
บริษัท จีเอเบิล จำกัด