สมาชิกองค์กร

สมาชิกองค์กรตลอดชีพ

บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด
http://www.kapook.com/

Kapook_Logo

สมาชิกองค์กร

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
http://www.inet.co.th/
ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ
www.itpc.or.th
บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
www.thnic.co.th
บริษัท ดอท อะไร จำกัด
http://www.dotarai.co.th/
บริษัท วงใน มีเดีย จำกัด
http://www.wongnai.com
บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด
http://www.dek-d.com/
บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยู จำกัด
http://www.lnw.co.th/
บริษัท โพลาริช 4289 จำกัด
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
http://www.cpall.co.th
cp-all-new-logo
บริษัท ดิจิตอลนุก จำกัด