มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ 4 องค์กรดิจิทัล สานต่อโครงการส่งเสริมธุรกิจไทยปี 2 สนับสนุนผู้ค้าก้าวสู่ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล สมัครเข้าร่วมโครงการรับฟรี เซลเพจหน้าร้านออนไลน์ พร้อมชื่อโดเมน .th

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) ร่วมกับ กรม […]