มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ 4 องค์กรดิจิทัล สานต่อโครงการส่งเสริมธุรกิจไทยปี 2 สนับสนุนผู้ค้าก้าวสู่ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล สมัครเข้าร่วมโครงการรับฟรี เซลเพจหน้าร้านออนไลน์ พร้อมชื่อโดเมน .th

adminadmin
Cover Image for มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ 4 องค์กรดิจิทัล สานต่อโครงการส่งเสริมธุรกิจไทยปี 2 สนับสนุนผู้ค้าก้าวสู่ผู้ประกอบการยุคดิจิทัล สมัครเข้าร่วมโครงการรับฟรี เซลเพจหน้าร้านออนไลน์ พร้อมชื่อโดเมน .th

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย , สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย, สมาคมการค้าดิจิทัลไทย และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) สานต่อโครงการส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เดินหน้าสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั้งนิติบุคคลและบุคคลทั่วไปมีหน้าร้านค้าออนไลน์อย่างเร่งด่วน เปิดการขายผ่านเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th ได้ฟรีทันที ผู้ประกอบการสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ https://domain.online.th ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2565

ความสำคัญของระบบออนไลน์ในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่เป็นการดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่ของทุกสังคมทั่วโลก แต่สภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้พ่อค้าแม่ค้าหันมานำสินค้าและบริการขึ้นมาขายบนโลกออนไลน์มากขึ้น ยิ่งมีผู้ขายมากขึ้นเท่าไร ความน่าเชื่อถือก็ยิ่งมีความจำเป็นเท่านั้น เพื่อแสดงความเป็นตัวตนที่ชัดเจนให้คู่ค้า ลูกค้า และผู้บริโภคให้มีความเชื่อมั่นต่อผู้ค้า

นางเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) กล่าวว่า  การสร้างตัวตนบนโลกดิจิทัลเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องให้ความสำคัญ หน้าร้านออนไลน์ช่วยเพิ่มการเข้าถึง เปิดช่องทางการขายใหม่ๆ ที่ผ่านมาผู้ประกอบการอาจมีความกังวลกับการสร้างเว็บไซต์ ว่าต้องมีความเชี่ยวชาญ มูลนิธิฯ จึงร่วมกับหน่วยงานภาคี ในการสนับสนุนให้ธุรกิจไทย เข้าสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลได้สะดวกรวดเร็วขึ้น โดยปีนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเครื่องมือพิเศษ Sale Page เปิดการขายได้พริบตาภายในหน้าเดียว สร้างเว็บไซต์และการเข้าถึงด้วยชื่อโดเมน .th ฟรี เพื่อใช้เป็นหน้าร้านค้าออนไลน์ที่มีความน่าเชื่อถือ เพิ่มศักยภาพธุรกิจให้เติบโตในโลกดิจิทัล

ทางด้าน นางสาวเมธปริยา คำนวนวุฒิ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยกล่าวว่า “ผู้ประกอบการที่มีเว็บไซต์ของตนเองจะได้เปรียบในการทำธุรกิจ เพราะเว็บไซต์เป็นช่องทางการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ชที่สำคัญ เพราะเป็นหน้าร้านดิจิทัลของธุรกิจที่ผู้ประกอบการสามารถกำหนดข้อมูลให้ลูกค้าสามารถเข้าเยี่ยมชมได้โดยไม่ขึ้นกับเงื่อนไขของแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งในโครงการนี้สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยร่วมสนับสนุนโครงการฯ โดยให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นสมาชิกวิสามัญของสมาคมเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งสมาชิกสมาคมจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ เข้าร่วมกิจกรรมจิบกาแฟของสมาคมและสามารถสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนา เว็บไซต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้”

สำหรับ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย โดยนายธนาวัฒน์ มาลาบุปผา นายกสมาคม กล่าวว่า “ถึงแม้ว่าปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่จะขายสินค้าและบริการผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกับอีมาร์เก็ตเพลส แต่เว็บไซต์ยังคงมีความสำคัญกับธุรกิจเพราะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ซื้อและเป็นช่องทางการเติบโตในระยะยาว ทางสมาคมฯ จึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เป็นสมาชิกวิสามัญของสมาคมฯ เป็นเวลา 1 ปี และยินดีให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซแก่ผู้ประกอบการอีกด้วย”

ในส่วนของ สมาคมการค้าดิจิทัลไทย นางสาวกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ เลขาธิการสมาคม กล่าวว่า “โครงการนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ประกอบการใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการเติบโตของธุรกิจ โดยทางสมาคมยินดีสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นสมาชิกประเภทวิสามัญ 1 ปี พร้อมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ การใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนการให้ความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทุกราย”

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)  กล่าวว่า การส่งเสริมให้คนไทยทำธุรกรรมทางออนไลน์อย่างมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ คือหนึ่งภารกิจที่ ETDA ให้ความสำคัญ ผ่านการดำเนินงานร่วมกับพาร์ทเนอร์มาอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยขายของออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th ไม่เพียงช่วยให้สินค้า บริการ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนไทยได้ง่ายเท่านั้น แต่ยังทำให้การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์มีความปลอดภัยน่าเชื่อถือ มีความโปร่งใสในการให้บริการ ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น เพราะสามารถระบุตัวตนผู้ขายได้อย่างชัดเจน และเพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้พร้อมรองรับโลกยุคใหม่มากขึ้น ETDA ยังได้สนับสนุนในการปูฐานความรู้ เสริมสร้างทักษะด้านดิจิทัลผ่านการถ่ายทอดความรู้และอบรมต่างๆ พร้อมกับจัดทำ Service Providers Profile ที่เป็น e-Catalog ที่รวบรวมเครื่องมือ เทคโนโลยีดิจิทัลทางเลือก เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เลือกใช้ในการยกระดับธุรกิจ สินค้า และบริการ ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการนอกจากจะได้รับ Sale Page หน้าร้านค้าออนไลน์ และชื่อโดเมน .th  ภายใต้ หมวด .co.th หรือ .online.th หรือ .shop.th แล้วยังมีสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากพันธมิตรของโครงการ อาทิ ฟรีอีเมลภาษาไทย, ฟรีคู่มือทำเว็บและการตลาดแบบมืออาชีพ, ฟรีที่ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์ การทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ และการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำธุรกิจ รวมทั้ง อำนวยความสะดวกในการขอรับเครื่องหมาย DBD Registered ได้ทันทีสำหรับนิติบุคคลที่ยังไม่มีเครื่องหมาย DBD Registered จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อีกทั้งยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาได้หลายหัวข้อ เช่น Workshop คอร์สเร่งรัดสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วย WooCommerce เป็นต้น

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฟรีได้ที่เว็บไซต์ https://domain.online.th  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล info@domain.online.th และ Line: @domainthai

Related