แนวปฏิบัติสำหรับผู้ดูแลเว็บในช่วงเดือนตุลาคม 2560

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ขอเรียนให้สมาชิกสมาคมฯ ทราบถึงแนวปฏิบัติในช่วงเวลาสำคัญของประเทศไทย ในเดือนตุลาคม 2560 ดังต่อไปนี้