9 tips สำหรับ UX/UI designer หัวก้าวหน้า เมื่องานวันนี้ไม่ต้องการแค่คนออกแบบ

  1. “แหกกฏ” กันบ้างเมื่อ “เหมาะสม”   การยึด design system หรือ style guide เป็นเรื่องที่ดี แต่บางทีก็ต้องแหกกฏ หรือมีข้อยกเว้นกันบ้าง เช่น Material Design บอกว่าให้เว้น margin จากขอบจอ 16dp เราอาจจะอยากสร้าง design system ของเราเองที่มี margin 12dp ขึ้นมาบ้าง ถาม: แล้วมันควรจะเท่าไหร่? ตอบ: แล้วแต่ product และ look and feel ที่อยากได้   ใน mobile app บางหน้า ถ้ามี content ที่ต้องวางเยอะๆ เราอาจจะต้องแหก design system ของตัวเองที่ตั้งกฏไว้ว่า 12dp เหลือ 8dp ด้วยซ้ำ […]