เปิดรับสมัครผู้ประสานงานสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย

adminadmin
Cover Image for เปิดรับสมัครผู้ประสานงานสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย

สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทยกำลังมองหาผู้ประสานงานที่จะเข้ามาช่วยกันดูแลและติดต่อประสานงาน ระหว่างคณะกรรมการบริหาร นายกสมาคมฯ ที่ปรึกษา และสมาชิก ผู้ดูแลและพัฒนาเว็บ สื่อออนไลน์ รวมทั้ง Influencers และ Creators ต่าง ๆ ในประเทศไทย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ติดต่อประสานงานของสมาคมฯ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ติดตามและช่วยเหลือการดำเนินการต่าง ๆ ของกรรมการบริหารสมาคมฯ
 • ดำเนินการจัดการประชุมและทำสรุปการประชุม
 • งานอื่น ๆ ตามแต่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติและความสามารถ

 • มีความสามารถในการสื่อสารอธิบายความและติดต่อประสานงานที่ดี
 • มีทักษะการคิด วิเคราะห์ และทำงานอย่างเป็นระบบ
 • มีทักษะด้านการบริหารจัดการเวลาและความสำคัญของงานที่ดี
 • มีใจรักงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานกับสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย

 • ทำงานที่ไหนก็ได้ ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ
 • เวลาทำงานยืดหยุ่น
 • ต้องทำงานสนับสนุนกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลทุก 2 ปี

ผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประสานงานสมาคมฯ สามารถส่งอีเมลแจ้งความประสงค์ พร้อม Resume และผลงานได้ที่ info@webmaster.or.th

Related