ผลเลือกตั้งนายกและกรรมการชุดใหม่ รุ่นที่ 9-60

adminadmin
Cover Image for ผลเลือกตั้งนายกและกรรมการชุดใหม่ รุ่นที่ 9-60

 

จากการประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ผ่านมาเมื่อวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560 ได้มีการจัดงานเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่วาระที่ 9-60 ณ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 ห้อง 1111A โดยได้มีสมาชิกเข้าร่วมครบองค์ประชุมถึง 35 คน

โดยไม่มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ เนื่องด้วยมีการเสนอชื่อเพียงท่านเดียว และได้รับการรับรองจากสมาชิกภายในงานคือ นายวโรรส โรจนะ จากเว็บไซต์ Dek-d.com และ Dogilike.com เป็นนายกสมาคมฯในวาระนี้

นายวโรรส โรจนะ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย วาระ 9-60

นายวโรรส โรจนะ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย วาระ 9-60

อดีตนายก นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ ส่งมอบหมายงานไปยังนายกคนใหม่ นายวโรรส โรจนะ

 

และทั้งนี้ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการมาทำงานอีก 7 ท่าน ตามที่ประชุมเสนอให้มีคณะทำงานทั้งหมด 15 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง 7 คน และแต่งตั้งในภายในอีก 7 คน

 


 

สรุปรายชื่อคณะกรรมการที่ได้มาจากการเลือกตั้งตามรายชื่อดังนี้

  1. คุณเมธปริยา คำนวนวุฒิ
  2. คุณขจร เจียรนัยพานิชย์
  3. คุณศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์
  4. คุณอุดมธิปก ไพรเกษตร
  5. คุณเอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยา
  6. คุณศรัณย์ แบ่งกุศลจิต
  7. คุณพงษ์พิพัฒน์ ธัญวิรภาพ

 

 

โดยกรรมการแต่งตั้งอีก 7 ท่านจะทำการแต่งตั้งในภายหลัง

ขอแสดงความยินดีกับกรรมการทุกท่านค่ะ 🙂

Related