แนวปฏิบัติในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

adminadmin
TWA

ตามที่ กสทช. โดยกรมประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่ข้อมูลแนวทาง การออกอากาศในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้แก่ ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ มาก่อนหน้านี้นั้น

สมาคมโฆษณาดิจิทัล(ประเทศไทย) สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ขอความร่วมมือสมาชิกสมาคมฯ โปรดพิจารณาปฏิบัติ จัดการโฆษณา จัดการเนื้อหา ในห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนี้

 

การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

ขอความร่วมมือเผยแพร่เนื้อหาพิเศษเกี่ยวกับ การเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจัดทำเป็นหน้าเว็บเพจขึ้นใหม่ดังนี้

  • การแสดงตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้ปรากฎในตำแหน่งมุมบนด้านซ้ายมือของผู้ชม โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมในการแสดงภาพตราสัญลักษณ์บนหน้าจอ เช่น ไม่ควรมีภาพที่ไม่เหมาะสมปรากฎร่วมกับตราสัญลักษณ์ หรือมิให้มีภาพที่อื่นใดบดบังตราสัญลักษณ์ เป็นต้น
  • ให้ยึดถือข้อมูลจากคณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นหลัก
  • ไม่ให้มีโฆษณาในหน้าเว็บเพจที่ได้จัดทำขึ้นนี้

 

การโฆษณาประเภท Online Video

ขอความร่วมมือให้งดเว้นการโฆษณาประเภทOnline Video ในช่วงวันและเวลาที่มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เดือนเมษายน     : วันที่ 6  18 และ 19

เดือนพฤษภาคม : วันที่ 2 3 4 5 และ 6

 

การโฆษณาประเภท Displayและรูปแบบ อื่นๆ

ขอให้ระมัดระวังการโฆษณาโดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมและให้ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ ตามที่ กสทช.    กำหนด

  • ไม่ให้มีแบนเนอร์ หรือ โฆษณาอยู่บนหน้าจอเดียวกับเนื้อหางานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  • สามารถแสดงข้อความการแสดงความจงรักภักดีได้ โดยปรากฎพระฉายาลักษณ์และใช้ถ้อยคำให้มีความเหมาะสมต่อห้วงบรรยากาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  • โฆษณาที่ลงในหน้าเว็บเพจอื่นๆขอให้เนื้อหาโฆษณามีความเหมาะสมต่อบรรยากาศห้วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

ทั้งนี้ ขอความกรุณาสมาชิกสมาคมฯ ศึกษา ข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ ดังต่อไปนี้เพื่อประกอบแนวปฏิบัติ เพื่อให้การดำเนินการมีความสมบูรณ์

  • การใช้ตราสัญลักษณ์ พระฉายาลักษณ์ ข้อความถวายพระพร ขอให้ดาวน์โหลดภาพจากเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์เท่านั้น http://www.prd.go.th
  • สามารถหาข้อมูลและรายละเอียดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกที่

Website    :  www.phralan.in.th
Facebook : พระราชพิธีบรมราชาภิเษก-พุทธศักราช๒๕๖๒
โทรศัพท์  :  1257  ศูนย์สื่อมวลชนย่อย งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


 

การถ่ายทอดสดและการรายงานข่าว พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

(ที่มา : การประชุมแนวทางการออกอากาศงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดโดย กสทช ณ วันที่ 6 มี.ค 2562)

 

เดือนเมษายน 2562

 

เดือนพฤษภาคม 2562

Related