อบรมฟรี เผยไต๋การตลาดออนไลน์ เริ่มต้นขายอย่างมืออาชีพ

adminadmin
Cover Image for อบรมฟรี เผยไต๋การตลาดออนไลน์ เริ่มต้นขายอย่างมืออาชีพ

อบรมฟรี…สิทธิพิเศษสำหรับผู้ร่วม ‘โครงการส่งเสริมธุรกจิ ไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน’ เท่านั้น

1.  Live Commerce เพิ่มยอดขายอย่างมืออาชีพ

วันที่ 30 กันยายน 2564 l 14:00 – 16:00 น.

2. สร้างยอดขายปังทำเองได้ด้วย SEO

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 l 14:00 – 16:00 น.

3. Sale Page เปิดร้านออนไลน์ได้ด้วยเว็บไซต์หน้าเดียว

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 l 14:00 – 16:00 น.

อย่ารอช้า ลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรมฟรี ได้ที่ https://www.domain.online.th/training

———-

สอบถามเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการ

Line: @domainthai

Email: info@domain.online.th

Website: https://www.domain.online.th/

Related