อบรม PDPA ฟรีกับโครงการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตาม PDPA สำหรับภาคธุรกิจ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

adminadmin
Cover Image for อบรม PDPA ฟรีกับโครงการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตาม PDPA สำหรับภาคธุรกิจ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

เมื่อ SMEs ทุกกิจการต้องทำตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ทำอะไร ทำอย่างไร ทำแค่ไหน คุณรู้หรือยัง?

อบรม PDPA ฟรี! กับ โครงการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวปฏิบัติตาม PDPA สำหรับภาคธุรกิจ จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

เรียนจบสอบผ่านรับวุฒิบัตรการันตี แสกน QR หรือคลิกเพื่อสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://bit.ly/PDPASME

Related