Secure The Web Thailand

adminadmin
Cover Image for Secure The Web Thailand

ถึงเวลาทำให้เว็บไทยปลอดภัย

เราสนับสนุนให้เว็บไทยใช้ HTTPS

 

ความตั้งใจของ Secure The Web Thailand

แวดวงการพัฒนาเว็บไซต์ในต่างประเทศกำลังตื่นตัวและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของการรักษาข้อมูล จึงได้มีการผลักดันให้มีการติดตั้ง SSLในทุกๆเว็บไซต์ แรงผลักดันเหล่านี้ถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มผู้พัฒนา Browser เจ้าหลักๆในโลก (เช่น Google Chrome)ได้เริ่มทำการปิดกั้นการเข้าถึงคุณสมบัติใหม่ๆ จากเว็บไซต์ที่ไม่ได้มีการติดตั้ง SSL และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้เว็บไซต์ในประเทศไทยใส่ใจในความปลอดภัยในข้อมูลของผู้ใช้มากขึ้น พวกเรา “Secure The Web Thailand” ขอเป็นตัวแทนในการผลักดันและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุค HTTPS เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างจริงจัง จนสามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานได้ว่าข้อมูลต่างๆ จะไม่รั่วไหลไปอยู่ในมือของผู้ไม่ประสงค์

กิจกรรมของโครงการ Secure The Web Thailand

Online

  • เปิดเว็บไซต์ https://securetheweb.in.th/ ขึ้นมาเพื่อให้ เป็นศูนย์รวมเนื้อหา และรายละเอียดกิจกรรมของโครงการ
  • เผยแพร่ Content เกี่ยวกับ HTTPS บนหน้า เพจ https://www.facebook.com/web.developer.th/ ทุก อาทิตย์
  • จัดกิจกรรมให้ทุกคนช่วยกัน submit content เกี่ยวกับ HTTPS เข้ามาในเว็บไซต์ และเราจะแจกเสื้อเป็นการขอบคุณ กลุ่มคนที่ช่วยกันเขียนบทความ ซึ่งเสื้อจะมีจำนวนจำกัด

Offline

  • จัดงานเสวนา เกี่ยวกับ https ร่วมกับ partner เพื่อนให้ภาครัฐและภาคเอกชนเริ่มตื่นตัวกับ https
  • จัดทำ สื่อ ใบปลิว เกี่ยวกับ https และสติกเกอร์ รุปเครื่องหมาย ”ปลอดภัย” และนำไปวางในกิจกรรมต่างของพัธมิตร

 

 

ความร่วมมือจากพันธมิตร

กิจกรรม Secure The Web Thailand ไม่ได้เป็นกิจกรรมเพื่อแสวงหาผลกำไร ฉะนั้นแล้ว สำหรับพันธมิตรที่เข้าร่วมกิจกรรม เราต้องการเพียงแต่แรงสนับสนุน ที่จะทำให้ การเลี่ยน web site เป็นวาระแห่งชาติ สำหรับความร่วมมือพื้นฐาน เรามีความต้องการเรื่องต่างๆดังนี้

  1. ช่วยเผยแพร่บทความ ต่างๆของ โครงการ ผ่านช่องทาง Facebook หรือเว็บไซต์ ของ พันธมิตร
  2. ช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของ ทางโครงการ
  3. ร่วมจัดงานเสวนา เกี่ยวกับ https กับทางโครงการ
  4. ช่วยเผยแพร่สื่อ และ sticker ของทางสมาคมไปยังสมาชิกของ พันธมิตร

และสุดท้าย ทางเราเปิดรับกิจกรรมต่างๆที่ พันธมิตร ต้องการจัดเพื่อเป็นการกระตุ้นกระแส https ในประเทศไทยทุกรูปแบบ เพราะสุดท้ายแล้ว เป้าหมายของโครงการนี้คือ ทำให้คนไทย ตระหนักถึงความสำคัญของ https

 

ติดต่อมาได้ที่ securetheweb.th@gmail.com

อ่านรายละเอียดอื่นๆและบทความสำหรับการทำเว็บ HTTPS ได้ที่

SecureTheWeb.in.th

 

 

 

Related