สัมมนา Blockchain : The Next Internet

adminadmin
Cover Image for สัมมนา Blockchain : The Next Internet

landdingpage

landdingpage

สัมมนา Blockchain : The Next Internet
วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 เวลา 12.30 – 16.30 น.
ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคาร C ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การเดินทาง
1. เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว : สามารถจอดรถได้ที่อาคาร C ตึกในสุด (อาคารจอดรถ)
2. เดินทางด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) : สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางออก 3
3. เดินทางด้วยรถเมล์ : สาย 63ก, 73ก, 136, 137, 172, 185, 206, 514, 529

แผนที่_ตลาดหลักทรัพย์ฯ

Related