ขอความร่วมมือเว็บไซต์และสื่อต่างๆพิจารณาใช้ภาพในการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯ อย่างเหมาะสม

adminadmin
TWA

Related