ติวเข้มสร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่ปั้นนักศึกษาเข้าสู่วงการ ในกิจกรรม “Young Webmaster Camp ครั้งที่ 17”

adminadmin
Cover Image for ติวเข้มสร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่ปั้นนักศึกษาเข้าสู่วงการ ในกิจกรรม “Young Webmaster Camp ครั้งที่ 17”

 

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย จัดเวิร์กช็อปใหญ่ด้านดิจิทัลส่งท้ายปี
ติวเข้มสร้างเมล็ดพันธุ์ใหม่ปั้นนักศึกษาเข้าสู่วงการ ในกิจกรรม “
Young Webmaster Camp ครั้งที่ 17”

 

26 ธันวาคม 2562 : สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Young Webmaster Camp ครั้งที่ 17 เจาะลึกวิชาชีพเว็บมาสเตอร์และวงการดิจิทัลภายใต้หัวข้อ “Social Change, Arrange The World – มิติใหม่ เว็บสร้างสังคม” เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ทั่วประเทศที่มีใจรักในการทำเว็บไซต์ ได้เข้าร่วมอบรมจากกูรูมืออาชีพ และลงมือปฏิบัติจริงในการสร้างเว็บไซต์ พร้อมส่งผลงานประชันไอเดียสุดสร้างสรรค์

นางสาวศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์ ผู้จัดการโครงการ YWC17 (ซ้าย) นายวโรรส โรจนะ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (กลาง)
ผศ.ดร. อนันตพัฒน์ อนันตชัย รองคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. (ขวา) ร่วมเปิดโครงการ YWC17

นายวโรรส โรจนะ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย เปิดเผยว่า “ในยุคของ Digital Disruption ที่เทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจ และพฤติกรรมของมนุษย์อย่างรวดเร็ว จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะสามารถใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันแก้ไขปัญหาสังคมหลายๆ อย่าง พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมให้ดีขึ้น อย่างที่ไม่สามารถทำมาก่อนได้ นี่จึงเป็นที่มาของธีมค่ายในปีนี้ “Social Change, Arrange The World – มิติใหม่ เว็บสร้างสังคม” ซึ่งเราหวังว่าจะเป็นการจุดประกายความคิด และเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ที่ตั้งคำถามกับหลายๆ ปัญหาในสังคม ให้ลุกขึ้นมาใช้ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์เปลี่ยนโลกให้น่าอยู่ขึ้นด้วยมือของเขาเอง”

โครงการ YWC ได้สร้างผลิตผลเข้าสู่วงการดิจิทัล อุตสาหกรรมไอที ภาคแรงงาน จนถึงธุรกิจสตาร์ทอัปอย่างต่อเนื่อง โดยนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 80 คน จะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ จากพี่ๆ ในวงการออนไลน์และดิจิทัลอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์เรียนรู้จริง ที่สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ได้ออกแบบกิจกรรมเรียนรู้ และปรับเนื้อหาให้สอดคล้องต่อสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้นิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศที่ได้รับคัดเลือก ได้เรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ จากกูรูผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรชื่อดังในวงการออนไลน์ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่สนามอาชีพด้านดิจิทัลออนไลน์ในอนาคต

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยจัดเวิร์กช็อปใหญ่ด้านดิจิทัล “YWC17”
ส่งท้ายปี มุ่งปั้นนักศึกษาเข้าสู่วงการ

ด้าน นางสาวศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์ ผู้จัดการ โครงการ Young Webmaster Camp ครั้งที่ 17 กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ได้ติดอาวุธทางปัญญา เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมขีดความสามารถและจริยธรรม ในการประกอบวิชาชีพเว็บมาสเตอร์ ให้กับนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศแล้วกว่า 1,000 คน และในครั้งที่ 17 นี้ มีผู้สนใจกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 902 คน ซึ่งผ่านการพิจารณาจากแบบทดสอบและสัมภาษณ์จากคณะกรรมการเหลือเพียง 80 คนเท่านั้น”

ตลอดระยะเวลาโครงการ 4 วัน 3 คืน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงดิจิทัลหลากหลายท่าน อาทิ นายขจร เจียรนัยพานิชย์ หรือ Khajochi แห่ง Zero Publishing, นายอินทนนท์ ปัญญาโสภา ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Grappik, นายจักรพงษ์ คงมาลัย จาก Moonshot Digital ที่จะมามอบความรู้ แนะนำทักษะ และถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานในสาขาต่างๆ อย่างใกล้ชิด ผู้อบรมจะได้ร่วมเรียนรู้ ฝึกทักษะ ได้รับประสบการณ์ตรงจากคนดิจิทัล กิจกรรมบรรยายเเต่ละสาขาเเบบเจาะลึก กิจกรรมระดมความคิด ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ในการคิดออกแบบโครงงาน และนำเสนอผลงานจริงต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวันปิดโครงการอีกด้วย

บรรยายพิเศษ “การทำงานในวงการดิจิทัล” บอกเล่าประสบการณ์ แนะแนวทางในการทำงานให้มีทั้งความสุขและความท้าทายไปพร้อมกันๆ

นายวโรรส โรจนะ (ที่ 2 จากขวา) นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
ร่วมพูดคุยเสวนาในหัวข้อ การทำงานในวงการดิจิทัล

นายณัฏฐชัย เลาหชัย Solution Advisor บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัดร่วมพูดคุยเสวนาในหัวข้อ การทำงานในวงการดิจิทัล

ส่วน นายณัฏฐชัย เลาหชัย Solution Advisor บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด ผู้สนับสนุนหลักของโครงการกล่าวว่า “ปัจจุบันนี้ในเทคโนโลยีได้เข้าไปเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ดังจะเห็นได้จากการที่หลายๆ บริษัทเริ่มปรับตัว นำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสายการทำงาน ดังนั้นการที่น้องๆ ได้มีโอกาสมาเข้าร่วมค่ายที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยเพิ่มโอกาส สร้างความแตกต่างให้กับโปรไฟล์ ซึ่งจะตอบโจทย์กับสิ่งที่บริษัทเอกชนกำลังมองหา”

คุณอัครวุฒิ ตำราเรียง (ซ้าย) คุณชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี (ขวา) กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “จริยธรรมและกฎหมายควรรู้ในยุคดิจิทัล”

ในช่วงท้ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในหัวข้อ
“การทำงานในวงการดิจิทัล” บอกเล่าประสบการณ์ แนะแนวทางในการทำงานให้มีทั้งความสุขและความท้าทายไปพร้อมกันๆ และหัวข้อ “จริยธรรมและกฎหมายควรรู้ในยุคดิจิทัล” สิ่งที่คนทำเว็บควรต้องรู้ เพื่อไม่ให้ตัวเองทำผิดกฎหมาย

“กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก นับเป็นตัวอย่างสำคัญของการเปิดพื้นที่ให้น้อง ๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” นางสาวศิรณัชชา กล่าวปิดท้าย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกำลังเพลิดเพลินไปกับเวิร์กช็อปเจาะลึกวิชาชีพเว็บมาสเตอร์และวงการดิจิทัล YWC17

***************************

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ
อีเมล : pr@ywc.in.th หมายเลขโทรศัพท์ : 099-6199642

Related