อ่าน E-book เว็บเทรนด์ 202X ฟรี อัปเดตมุมมอง ส่องเทรนด์เว็บไซต์ปีล่าสุด

adminadmin
Cover Image for อ่าน E-book เว็บเทรนด์ 202X ฟรี อัปเดตมุมมอง ส่องเทรนด์เว็บไซต์ปีล่าสุด

ดาวน์โหลด E-book เว็บเทรนด์ 202X ฟรี เพื่อเรียนรู้ อัปเดตมุมมอง ส่องเทรนด์การตลาด คอนเทนต์ การออกแบบ และการพัฒนาเว็บไซต์ปีล่าสุดจากการเสวนากับผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ โดยสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย

โดย E-book นี้เหมาะสำหรับผู้ดูแลเว็บ ผู้ผลิตสื่อออนไลน์ นักพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ผู้ประกอบการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกคน เพื่อให้เห็นภาพรวมว่าแนวโน้มของเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ จะเป็นอย่างไรบ้าง

ปกหนังสือ Web Trends 202X

ดาวน์โหลด E-book:
https://bit.ly/TWAWebTrends202X

เนื้อหาใน E-book

  • สรุปข้อมูลเว็บเทรนด์สาขา Web Marketing, Web Content, Web Design และ Web Programming จากการเสวนา
  • ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ
  • พร้อมคำแนะนำ การแก้ปัญหา และการเตรียมความพร้อมรับมือสำหรับอนาคต

คำนำโดยนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย

ภาพของเมธปริยา คำนวนวุฒิ

ในทุกปีสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทยจะมีการจัดกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อ Web Trends เพื่อให้ Speaker ที่เชี่ยวชาญในแต่ละสายงานได้มาเล่าทิศทาง และแนวโน้มของเทรนด์ต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ ได้เตรียมความพร้อม ในปี 2023 นี้ เราได้ปรับรูปแบบของงานเป็นเชิงเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิก จนได้ข้อสรุปเกี่ยวกับเว็บเทรนด์ในปี 202X ออกมา ก่อนที่จะนำข้อสรุปนั้นไปขอความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม จนออกมาเป็น E-book ฉบับนี้

โดยมุมมองของสมาชิก ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงสมาคมฯ เอง ก็มองทิศทาง Web Trends 202X คล้ายคลึงกันในเรื่องของ AI ว่ากำลังเป็นที่น่าจับตา และเป็นตัวช่วยที่ดีในการทำงานของพวกเราในสายงานดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการช่วยงานด้านคอนเทนต์ อย่างการช่วยทำบทความ SEO งานด้านดีไซน์ อย่างการออกแบบรูปภาพต่าง ๆ ช่วยงานด้านการตลาดอย่างการทำโฆษณา หรือกระทั้งงานด้านการเขียนโปรแกรมเอง AI ก็เข้ามามีบทบาท ทำให้การทำเว็บเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น แต่นอกจาก AI แล้ว ใน E-book ฉบับนี้ ผู้อ่านจะได้รับข้อมูลแนวโน้มอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย และน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่าน

สมาคมฯ หวังว่า E-book ฉบับนี้จะนำเสนอแง่มุมที่เป็น ประโยชน์กับสมาชิกทุกท่าน และจะได้มีโอกาสนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับแวดวงของเราต่อไป ด้วยแรงสนับสนุนจาก สมาชิกทุกท่านนะคะ

– เมธปริยา คำนวนวุฒิ
นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย
Head of Marketing, LnwShop

Related