งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี และจิบกาแฟคนทำเว็บหัวข้อ “หนึ่งปีต่อจากนี้ คุณอยากเห็นวงการเว็บไทยเป็นอย่างไร?”

adminadmin
TWA
สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อเลือกตั้งกรรมการสมาคมชุดใหม่แทนกรรมการชุดปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระ และร่วมงานจิบกาแฟคนทำเว็บหัวข้อ “หนึ่งปีต่อจากนี้ คุณอยากเห็นวงการเว็บไทยเป็นอย่างไร?”
ในสภาพการณ์ที่เว็บต่างชาติกำลังครองใจผู้ใช้ชาวไทย แล้วเว็บฝีมือคนไทยก้าวไกลไปถึงไหนแล้ว? ร่วมเสวนากับเว็บมาสเตอร์ชื่อดัง อาทิเช่น
– พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
– คุณวันฉัตร ผดุงรัตน์ เว็บมาสเตอร์ Pantip.com
– คุณปรเมศวร์ มินศิริ เว็บมาสเตอร์ Kapook.com
– คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ เว็บมาสเตอร์ Tarad.com
– และเว็บมาสเตอร์ชื่อดังอีกเพียบ!
อย่าลืมเตรียมประเด็นที่คุณอยากร่วมเสวนามาด้วย
– เว็บฝีมือคนไทย ยังขาดอะไรอยู่?
– จุดแข็ง จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค ของคนทำเว็บไทย
– อยากเห็นสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยมีบทบาทในเรื่องอะไรบ้าง?
– และคุณเองจะมีส่วนช่วยพัฒนาวงการเว็บไทยได้อย่างไร?
วันและเวลา:
วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2552 เวลา 12.00 – 16.30 น.
สถานที่:
ณ ห้องวิภาวดีบอลลูม ซี  โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว


ดู เซ็นทรัล ลาดพร้าว ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

กำหนดการ
12.00 – 13.00 น. ลงทะเบียน รับสมัคร/ต่ออายุสมาชิก
13.00 – 14.00 น. แถลงผลงานและรายงานงบการเงิน โดยกรรมการสมาคมชุดปัจจุบัน
14.00 – 14.15 น. พักทานอาหารว่าง
14.15 – 15.30 น. จิบกาแฟคนทำเว็บ หัวข้อ “หนึ่งปีต่อจากนี้ คุณอยากเห็นวงการเว็บไทยเป็นอย่างไร?”
15.30 – 16.30 น. เลือกตั้งนายกสมาคม และกรรมการสมาคมชุดใหม่

Related