WebPresso หัวข้อ “อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้พลิกแพลงอะไรได้บ้าง” กับ โครงการ SpeedTest

adminadmin
Cover Image for WebPresso หัวข้อ “อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้พลิกแพลงอะไรได้บ้าง” กับ โครงการ SpeedTest

banner-webpresso1

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน WebPresso หัวข้อ “อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้พลิกแพลงอะไรได้บ้าง” กับ โครงการ SpeedTest” 

ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา โครงการ Speedtest ได้ทำหน้าเก็บรวบรวมสถิติความเร็วของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตไทยอย่างต่อเนื่อง ผลที่ได้คือ กระตุ้นให้ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมีการพัฒนาและปรับปรุงบริการ เพื่อผู้ใช้มากขึ้น และเมื่อโครงการ Speedtest กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 มาลองดูผลสรุปของหนึ่งปีแรก ว่าสถิติตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา มีความหมายซ่อนยังไงบ้าง และพ่วงไปด้วยหัวข้อ “อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงพลิกแพลงอะไรได้บ้าง” โดยสองพิธีกรรายการ Duocore TV กับหัวข้อที่จะคอยเพิ่มประโยชน์ของการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อ ให้เราใช้งานได้มากกว่า โหลดบิท!! ห้ามพลาด!!

 

 

ร่วมเสวนากับวิทยากร 

– คุณกล้า ตั้งสุวรรณ และ คุณณัฐวัฒน์ ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา ผู้ก่อตั้งบริษัท Thoth Media บริษัทที่พัฒนางานด้าน Social Media ชั้นนำ 2 ผู้ก่อตั้งรายการ Duocore TV ซึ่งเป็นอินเตอร์เน็ตทีวีรายการแรกของประเทศไทย รายการที่พูดคุยถึงข่าวคราวของวงการไอที ในแบบเชิงลึก

– พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย และ คุณศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการสมาคมฯ ทั้งสองท่านเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ SpeedTest จะมาร่วมเสวนาในเรื่องคุณภาพอินเทอร์เน็ตในเมืองไทย อยากให้ดีขึ้นอย่างไร?
วันและเวลา : วันเสาร์ที่ 5 ก.พ. 54 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ :
ห้องลาดพร้าวสวีท ชั้น 2 โรงแรมโซฟิเทล ลาดพร้าว (ลง MRTทางออกเดียวกับเซ็นทรัล ลาดพร้าว)


ดู Sofitel Centara Grand ลาดพร้าว ในขนาดที่ใหญ่กว่า

 

กำหนดการ
12.00 – 13.00 น. ลงทะเบียน
13.00 – 15.30 น. ร่วมเสวนา หัวข้อ “ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้พลิกแพลงอะไรได้บ้าง” กับ โครงการ SpeedTest
15.30 – 15.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 16.00 น. ร่วมเสวนา และ ตอบข้อซักถาม
จบการเสวนา

 

งานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย !!!!

 

สนับสนุนโดย :

Tci-logo

Related