WebPresso หัวข้อ “พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ ลดอาชญากรรมหรือสร้างปัญหาให้คนทำเว็บ?”

adminadmin
Cover Image for WebPresso หัวข้อ “พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ ลดอาชญากรรมหรือสร้างปัญหาให้คนทำเว็บ?”

ขอเชิญร่วมงาน WebPresso หัวข้อ “พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ ลดอาชญากรรมหรือสร้างปัญหาให้คนทำเว็บ?”

P1040860

 

จากกระแสข่าวเรื่องร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับล่าสุด ที่สร้างความกังวลใจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพเว็บไซต์ในหลายๆ ประเด็น สมาคมผู้ดูแลเว็บไทยจึงขอเชิญชวน เพื่อนสมาชิกเข้าร่วมงาน WebPresso เพื่อร่วมเสวนาถึงประเด็นต่างๆ ที่ท่านไม่สบายใจ และรวบรวมเพื่อนำเสนอเป็นร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับคู่ขนาน ออกสู่สาธารณชนต่อไป
ปัจจุบันมีอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งการเจาะระบบ การฉ้อโกง การเผยแพร่ข้อมูลที่ทำให้ผู้อื่นเสียหาย เป็นต้น ทางภาครัฐจึงได้ออก พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ลงโทษผู้กระทำผิด แต่คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นระบบที่มีความซับซ้อนสูงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ประกอบวิชาชีพเว็บไซต์จึงรู้สึกไม่มั่นใจถึงข้อกฎหมายในหลายประเด็น อาทิเช่น

– นิยามของ “ผู้ดูแลระบบ” ครอบคลุมถึงใครบ้าง ผู้ที่เป็น Admin ของ Facebook Page ถือเป็นผู้ดูแลระบบด้วยหรือเปล่า
– การส่ง Spam Mail เพื่อประโยชน์ทางการค้าจนก่อความรำคาญให้ผู้อื่น ควรจะครอบคลุมถึง Spam Tag บน Facebook หรือ Spam Mention ทาง Twitter ด้วยหรือเปล่า
– เจ้าของเว็บที่มีผู้ใช้เว็บโพสต์รูปลามกของเด็กหรือเยาวชนเข้ามา ถือเป็นผู้ครอบครองข้อมูลลามกและมีความผิดด้วยหรือเปล่า

 

ร่วมเสวนาในประเด็นต่างๆ กับ
– คุณปรเมศวร์ มินศิริ อุปนายก สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ตัวแทนสมาคมที่เป็นผู้ยื่นร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับคู่ขนานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
– คุณไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย หนึ่งในทีมผู้ร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับคู่ขนาน

 

เพื่อให้การเสวนาครั้งนี้เป็นไปอย่างกระชับและตรงประเด็น ผู้เข้าร่วมเสวนาควรศึกษาร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2554 ดังนี้
– คำชี้แจง ความจำเป็นในการตรากฎหมาย
– (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– ตารางเปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– “พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่” แก้ปัญหาหรือละเมิดสิทธิ? ออกอากาศทางรายการคม-ชัด-ลึก

 

 

วันและเวลา
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 – 17.00 น. (ลงทะเบียน 12.00 น.)

สถานที่
ห้องประชุม 1111C ชั้น 11 อาคาร CP Tower สีลม

 

 


View อาคาร CP Tower in a larger map

 

 

สนับสนุนสถานที่จัดงาน โดย :

cpall1

 

ภาพบรรยากาศงาน : 

P1040823 P1040824 P1040860 P1040790 P1040801 P1040853 P1040844 P1040840 P1040864 P1040870 P1040812 P1040818 P1040810 P1040820 P1040871 P1040876 P1040892 P1040891 P1040895

Related