เชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา “เน็ตความเร็วสูงเมืองไทย : แค่ไหน…จึงเรียกว่า “คุณภาพ”

ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรในการเสวนา “เน็ตความเร็วสูงเมืองไทย : แค่ไหน…จึงเรียกว่า “คุณภาพ”      ตามที่ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมกับ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) ได้มีการจัดทำ “โครงการสำรวจและทดสอบคุณภาพความเร็วอินเทอร์เน็ต” หรือ SpeedTest2011 (http://speedtest.or.th/ ) เพื่อศึกษาและทดสอบคุณภาพความเร็วอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย  เผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภคในบริการด้านโทรคมนาคม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นั้น เนื่องจาก ทางสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย จะจัดงานเสวนาในหัวข้อ “เน็ตความเร็วสูงเมืองไทย : แค่ไหน..จึงเรียกว่า “คุณภาพ”  ซึ่งจะมีตัวแทนจาก สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต , สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย , นักวิชาการ , สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ตัวแทนจากกลุ่มผู้ใช้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สนใจ มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมอง เนื่องจากท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นเสวนา จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรเข้าร่วมงาน  ณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ กสทช. ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น.  […]

งานแถลงข่าวโครงการ Speed Test 2553

แถลงข่าว เปิดตัวบริการใหม่ SpeedTest 2010 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ   ตามที่ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ได้ร่วมมือกับ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม หรือ สบท. จัดทำโครงการ “สำรวจและทดสอบคุณภาพความเร็วอินเทอร์เน็ต” หรือ SpeedTest โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลการให้บริการของผู้ประกอบการ ด้านความเร็วที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยได้เปิดให้ผู้ใช้เข้าไปทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์หลัก www.speedtest.or.th และ เว็บไซต์ชั้นนำอีกหลายแห่งที่เข้าร่วมโครงการ เช่น Kapook.com, Pantip.com, Dek-d.com ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2552 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน พบว่ามีผู้สนใจเข้าใช้งาน SpeedTest เป็นจำนวนมาก คือตั้งแต่วันที่ 1 มค. – 12 พย. 2553 มีจำนวนการเข้าทดสอบมากถึง […]

สบท. ร่วมกับ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย จัดโครงการ Speed Test เพื่อศึกษาและทดสอบคุณภาพความเร็วอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) เป็นหน่วยงานหนึ่งใน สำนักงาน คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับ การคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่มีการร้องเรียนในเรื่องการได้รับความเร็วทางอินเทอร์เน็ตไม่ตรงกับที่โฆษณา ดังนั้น สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม จึงได้ร่วมกับทาง สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association) ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพด้านเว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต ร่วมกันจัดทำ โครงการสำรวจและทดสอบคุณภาพความเร็วอินเทอร์เน็ต (Speed Test) เพื่อศึกษาข้อมูลการให้บริการอินเทอร์เน็ตของผู้ประกอบการ ถึงความเร็วที่ให้บริการอินเทอร์เน็ต ว่าเป็นไปตามการโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือไม่   นายแพทย์ ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า   ปัจจุบันมีผู้บริโภคที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยประมาณ ๑๓.๖ ล้านคน และที่ผ่านมา สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค เกี่ยวกับบริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งปรากฏว่าร้อยละ ๙๐ เป็นการร้องเรียนเรื่อง ประสิทธิภาพและความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ใช้ ไม่เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการโฆษณา และพบว่าผู้บริโภค มีความต้องการตรวจสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต ที่ตนใช้บริการอยู่ประมาณ ๘๐,๐๐๐ ครั้งต่อเดือน แต่ยังไม่มีการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบ สถาบันฯ ร่วมกับ สมาคมฯ จึงได้จัดทำ […]