เชิญสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา “เน็ตความเร็วสูงเมืองไทย : แค่ไหน…จึงเรียกว่า “คุณภาพ”

adminadmin
TWA

ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรในการเสวนา “เน็ตความเร็วสูงเมืองไทย : แค่ไหน…จึงเรียกว่า “คุณภาพ”

     ตามที่ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมกับ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) ได้มีการจัดทำ “โครงการสำรวจและทดสอบคุณภาพความเร็วอินเทอร์เน็ต” หรือ SpeedTest2011 (http://speedtest.or.th/ ) เพื่อศึกษาและทดสอบคุณภาพความเร็วอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย  เผยแพร่ความรู้เรื่องสิทธิและการคุ้มครองผู้บริโภคในบริการด้านโทรคมนาคม มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นั้น

เนื่องจาก ทางสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย จะจัดงานเสวนาในหัวข้อ “เน็ตความเร็วสูงเมืองไทย : แค่ไหน..จึงเรียกว่า “คุณภาพ”  ซึ่งจะมีตัวแทนจาก สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต , สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย , นักวิชาการ , สมาคมคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ตัวแทนจากกลุ่มผู้ใช้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สนใจ มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมอง เนื่องจากท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นเสวนา จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรเข้าร่วมงาน  ณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ กสทช. ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น. 

 

————————————————————————————กำหนดการงานเสวนา (ร่าง)
เน็ตความเร็วสูงเมืองไทย : แค่ไหน…จึงเรียกว่า “คุณภาพ”
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2554 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ กสทช.

10.00 น.     เริ่มลงทะเบียน

10.30 – 12.00 น.    เสวนา เน็ตความเร็วสูงเมืองไทย : แค่ไหน…จึงเรียกว่า “คุณภาพ”
– คุณปกรณ์ สันติสุนทรกุล เว็บมาสเตอร์  www.dek-d.com
มุมมองผู้ใช้ ประสบการณ์และความคาดหวังต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
– คุณวสุ  คุณวาสี  (บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด) ตัวแทนสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย
กล่าวถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเมืองไทย คุณภาพและบริการ
– ดร.เฉลิมพล  ชาญศรีภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญวิจัยอาวุโส และหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเครือ   ข่าย NECTEC

กล่าวถึงประเด็นทางเทคนิค อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในต่างประเทศ กับการการันตีคุณภาพ
– คุณหมอประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา ผู้อำนวยการ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

กล่าวถึงการคุ้มครองผู้บริโภค การผลักดันมาตรฐานเน็ตความเร็วสูงในเมืองไทย
– พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน หัวหน้าโครงการ SpeedTest และนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

กล่าวถึง SpeedTest ในฐานะเครื่องมือคุ้มครองผู้บริโภค

12.00 – 12.30 น.    ซักถาม
12.30 น.    ปิดการสัมมนา

Related