รายชื่อกรรมการบริหารชมรมผู้ดูแลเว็บไทยประจำปี 2542

adminadmin
TWA
1. พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน ประธานกรรมการ www.police.go.th
2. นายวันฉัตร ผดุงรัตน์ รองประธานกรรมการ www.pantip.com
3. ดร.ศุภชัย สุขะนินทร์ รองประธานกรรมการ www.siamweb.com
4. นายสมบัติ บุญงามอนงค์ กรรมการ www.thebangkok.com
5. นายธีระพงษ์ สุทธิวราภิรักษ์ กรรมการ www.noknoi.com
6. นายยุทธพงศ์ อุมาภรณ์สกุล กรรมการ www.ngonet.or.th
7. นางภูมิจิต ศิระวงศ์ประเสริฐ ญอง กรรมการ www.fdminc.net
8. นายจตุพร หิรัญพงษ์ กรรมการ www.siam2.com
9. นายวีนัส ธรรมศิริ กรรมการ www.ayothaya.com
10. นายนาวิก นำเสียง กรรมการ www.yumyai.com
11. นายวิวัฒน์ อุดมปิติทรัพย์ กรรมการ welcome.to/thaiicq
12. นายไพรัส อุ้ยวงศ์ไพศาล กรรมการ www.mthai.com
13. นายวิชัย ตัณฑ์ธนานุกูล กรรมการ www.jidrathanee.com
14. Mr.Mikael Sribhadung กรรมการ www.siam2you.com
15. นายจักรพงษ์ เจือจันทร์ กรรมการ www.kradandum.com
16. นายกฤษดา ตำราเรียง นายทะเบียน www.fire2rescue.com

Related